ГЕРБ предлага ОВОС да стане задължителна при инвестиционни намерения за горене на отпадъци

Снимка: Мениджър нюз

Оценката за въздействието върху околната среда /ОВОС/ да стане задължителна за всички инвестиционни намерения, свързани с горене на отпадъци и за експериментално изгаряне. 

„Внесохме промени в Закона за опазване на околната среда, които целят да направим по-силна превенцията и да отговорят на опасенията на хората по повод на всички инвестиционни намерения, които касаят дейности по изгаряне на отпадъци. Нашето законодателство е синхронизирано с европейското по тази тема, но в интерес на здравето на гражданите и опазване на околната среда в нашите предложения предвиждаме задължителна процедура по ОВОС. Това ще даде възможност да се произнесат всички компетентни институции и да се даде възможност на гражданите в обществените обсъждания на съответните доклади. Това дава сигурност, че всяко едно такова инвестиционно намерение няма да доведе до дейности, които замърсяват околната среда и поставят под риск здравето на хората“, обясни председателят на парламентарната група на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова по време на брифинг в Народното събрание.

„Предвиждаме процедурата да се преминава, независимо от обема на отпадъците, които се предвижда да се оползотворяват. Контролът трябва да е максимално строг. Така ще се избегне възможността някои инвестиционни намерения да се осъществяват само със съгласувателно писмо от РИОСВ. Вече е в сила задължителното видеонаблюдение в реално време в ТЕЦ, инсталациите за производство на енергия от твърдо гориво и биомаса и депата, в резултат от законодателните промени, които предложихме, и то дава резултат. С новото ни предложение ще повишим още повече контрола, ще гарантираме пълна публичност и прозрачност за хората, които имат право да знаят за намеренията на операторите“, съобщи във фейсбук страницата си председателят на Парламентарната комисия по околна среда и води и депутат от ГЕРБ Ивелина Василева.  

„В пълно съответствие с европейското законодателство, досега ОВОС се прилагаше само за инсталации, които изгарят неопасни отпадъци и са с капацитет над 100 тона за денонощие. Тези с по-малък капацитет, включени в отделно приложение на закона, минаваха през по-лека процедура. Това създава безпокойство в хората, според които има предпоставки за излъчване на повече вредни емисии, за замърсяване на околната среда и заплаха за здравето им. В отговор на тези притеснения, с промените в ЗООС ще обхванем всички дейности по изгаряне на отпадъци, а задължителната ОВОС ще даде възможност на засегнатата общественост да участва в организираните обществени обсъждания и да изразява много по-активно позицията си по инвестиционните намерения“, пише още Василева. 

 

 

 

още по темата
още от Политика