нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Партиите отчитат до 20 май приходите и разходите по предизборната кампания

Снимка: Мениджър нюз

До 20 май политическите партии, коалиции и инициативни комитети трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Отчетът трябва да се изпрати от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към отчета се прилагат декларациите за произход на дарените средства, както и на предоставените средства от кандидат или член на инициативен комитет, когато са в размер над една минимална работна заплата, припомнят от Сметната палата. 

При нарушение на изискването за представяне на отчет се налага глоба от 2000 до 10 000 лева. Всички дарители, които са дали повече от 1000 лева, ще бъдат проверени за съответствие на доходите.

Сметната палата ще публикува на интернет страницата си отчетите до 15 дни след изтичането на срока за представянето им, а след това ще извърши одит на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания.

В срок от 30 работни дни след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети.

още от Политика