нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

БАПРА създаде своя етична комисия

Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) създаде Етична комисия (ЕК). Нейната основната цел ще бъде да обединява комуникационната общност за етични и професионални комуникации, да следи за спазване на правилата на професионалното поведение в областта на комуникациите, лоялна конкуренция и защита на интересите на клиентите и обществото като цяло.

Съставът е тричленен и в него влизат Любомир Аламанов от SiteMedia Consultancy, определен за председател на комисията, Максим Бехар основател на M3 CommunicБългарската асоциация на ПР агенциите създаде Етична комисияations и Николай Неделчев, Publicis Group. За резервни членове бяха избрани Светлана Савова, V+O Communications и Диана Пазаитова, Fama Consulting.  Новата комисия беше учредена на проведено Общо събрание на БАПРА, което прие и правилата за работата ѝ.

 

още от ПР и събития