нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Две основни причини за смяна на работа доминират на пазара на труда

Shutterstock

Бързите обществени промени, задвижени от ковид пандемията дават тласък на търсенето на хора на пазара на труда с по-високи способности за адаптация и непрекъснато обучение. Това е една от универсалните тенденции, които потвърждава ново проучване на  лидера в HR решенията Adecco Group сред 400 специалисти в областта на човешките ресурси от всички отрасли. То очертава тенденциите на работния пазар в Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка и въпреки междукултурните различия в тези региони, анализът установява и доста общи характеристики:

  • Основната причина служителят да смени работата си е липсата на яснота за кариерното му развитие и възможността за повишение. Това прозрение оспорва схващането, че служителите напускат компании поради лошите взаимоотношения с мениджърите. Друга важна причина, посочена в проучването, е времето, отделено за ежедневно пътуване до работното място. Служителите, които пътуват на голямо разстояние до работното място, са по-склонни да търсят работа по-близо до дома. Анализът разглежда и допълнителните стимули (извън заплата), които са от съществено значение за промяна на работното място. Паричните стимули като бонусите, са сред най-атрактивните предимства на работодателите. След тях се нареждат допълнителната медицинска застраховка и непрекъснато повишаване на квалификацията в компанията.
  • Хората, които са ангажирани в подбора на служители се интересуват първо от отношението и ценностите, показвани от кандидатите по време на интервюто и начина, по който те са съвместими с корпоративните ценности на компанията.
  • След първоначалната селекция, за една позиция средно се провеждат интервюта с 5 кандидати. Тази бройка варира значително в зависимост от индустрията, броя на кандидатите и нивото им на опит.
  • Средното време за намиране на подходящия кандидат за дадена позиция е 1 месец. Продължителността на периода, може да варира в зависимост от фирмените процедури, сложността на отворените позиции и пакета за компенсации и обезщетения.
  • Най-критично необходимите умения за позиции, за които периодът на наемане на служител е най-дълъг са емоционална интелигентност, умението за решаване на проблеми, аналитично мислене и иновации. Най-трудно могат да бъдат затворени позициите за подбор на персонал от ИТ, техническата индустрия и финансите.

Анализът показва, че най-големите разминавания между уменията, необходими на пазара на труда, и наученото от престоя в университета, са в областта на инженерните, ИТ специалности и телекомуникации, както и в сферата на управлението на човешките ресурси. Това несъответствие в техническите индустрии ще продължи да се увеличава с развитието на технологиите.

още от Работа