нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Обучения за служители и безработни по процедура „Умения“

За участие в процедурата няма ограничения за размера на фирмите

Обучения за повишаване на професионалната квалификация, ключови компетентности и специфични обучения за работното място предоставя процедурата „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По схемата могат да кандидатстват работодатели. Няма ограничения за размера на фирмите - могат да се включат микро-, малки, средни и големи предприятия.

„Програмата се стреми да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени работодателите. В период на висока заетост, квалификацията и подготовката на кадрите са от ключово значение за всички български фирми“, каза Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика.

Всяко предвидено обучение трябва да съответства на необходимостта и дейността на фирмата и индивидуалните характеристики и спецификата на работното място на обучаващото се лице. Могат да се извършват в професионални центрове, от външни или вътрешни експерти. Сред допустимите разходи са възнаграждения за обучаващите, работни материали и наем на зали.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 май 2019 г., 17:30 ч. по електронен път с Квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg. Операция „Умения“ е актуална процедура, отворена за кандидатстване за потенциалните бенефициенти - работодатели, която се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общият размер на бюджета е 30 млн. лева. Повече за операцията и Условията за кандидатстване може да намерите на: http://esf.bg/umenia/.

още от Работа