нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

София остава най-голямата регионална икономика, формира 40% от БВП на България

Снимка: Мениджър нюз

София остава най-голямата областна икономика в страната с около 40% от брутния вътрешен продукт (БВП) на България. Това посочва новият Доклад “Икономически и инвестиционен профил на София 2019” на Общинската агенция за инвестиции.

Икономиката на София се характеризира и със значително по-висока от средната за страната инвестиционна активност. По последни данни, около 40% от разходите за дълготрайни материални активи и половината от преките чуждестранни инвестиции са направени именно в столицата. Към края на 2018 г. столицата е привлякла 13 млрд.евро чужди инвестиции или около 9 800 евро на човек от населението, което е близо три пъти повече от средната стойност за страната.

Основната част от инвестициите в столицата се насочват към услугите, които са и отраслите с най-голям принос в добавената стойност на местната икономика – 37% от всички преки чужди инвестиции до 2018 г. са се влели в него. Това се дължи както на високите доходи и потребление в столицата, така и на факта, че градът е развит транспортен и логистичен център. Другите най-атрактивни сектори за чужди инвестиции в столицата са промишлеността и комуналните услуги, недвижимите имоти, ИТ и аутсорсинг индустриите. 

София се отличава и с добро усвояване на европейски средства, което е основен източник на публични инвестиции. До края на юни 2019 г. столицата е усвоила 4,2 млрд. лева.

Освен че привлича икономически активни хора от други области, столицата се характеризира и с концентрация на висококвалифицирано население. Докато в страната делът на населението с висше образование е 28%, в столицата той е значително по-висок – над 51%.

Заетостта в София е най-висока – 76% (за възрастовата група между 15 и 64 години) през 2018 г., което е абсолютен рекорд както в столицата, така и в страната. Безработицата в столицата пък е най-ниска (2,1%) спрямо всички области. Най-висок остава делът на заетите в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети – близо 180 хиляди или ¼ от заетостта в столицата.

След кризата се наблюдава сериозен ръст на работните места в ИТ индустрията и професионалните дейности, което е следствие от бума на тези сектори последните години. Заетите в административните и спомагателните дейности също се увеличават, част от които също могат да се причислят към увеличаването на аутсорсинг индустрията. В унисон с най-високите нива на заетост в страната и с голямата тежест на отрасли, изискващи висока квалификация, заплатите в София (столица) са по-високи от средните в страната, се казва в доклада. 

Местната данъчна среда в столицата е стабилна и предвидима. Противно на общата тенденция към увеличаване на местни данъци и такси в страната през последните години, основните местни данъци и такси в Столична община не са променяни през последните 8 години (2012-2019 г.).

Спрямо основните си конкурентни дестинации в Централна и Югоизточна Европа, София се отличава с редица сравнителни предимства. Данъчната ставка за корпоративни и лични доходи е 10%. Друго ключово предимство на София са ниските разходи за комунални услуги и транспорт. Нивата на заплащането и на разходите за труд като цяло са съпоставими с тези в останалите големи градове в региона.

Българската столица се отличава с втората най-висока средна скорост на интернет връзката в региона, както по отношение на свалянето (download), така и по отношение на качването (upload) на информация – съответно 24 и 21 мегабита в секунда.

Градът най-вероятно ще продължи да концентрира все по-голям дял от икономическата активност в страната заради положителните демографски процеси и лидерството си в развитието на най-бързо растящите сектори. Висококвалифицираната работна сила и в бъдеще ще привлича инвестиции в бързорастящите сектори на ИТ индустрията, аутсорсинга на бизнес услуги и някои промишлени дейности с относително висока добавена стойност.  

Докладът “Икономически и инвестиционен профил на София 2019” е изготвен от Института за пазарна икономика по поръчка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. 

 

 

още по темата
още от България