Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Над 2 млн. лв. са предоставени през 2019-а от СОПФ за ремонт на детски градини и училища, отчете Орлин Алексиев

Снимка: sofia.bg

Предимно в образователна инфраструктура се инвестират средствата от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ)а. Това става ясно от данните за текущото състояние по сметката на Фонда, предоставени от председателя на УС на СОПФ Орлин Алексиев за 2019-а.

Специализираният общински приватизационен фонд (СОПФ),  представлява специално формирана агенция, която се занимава с разпределяне и усвояване на средствата, постъпили в следствие на приватизация на общинско имущество. Фондът е създаден през 1994-а година с решение на Столичния общински съвет.

Според Правилника за дейността, средствата от СОПФ трябва да се използват за инвестиции и реализиране на проекти, които допринасят за подобряването на облика на град София и за създаване на среда, която предлага на своите граждани спокойствие и сигурност.

Средствата от СОПФ финансират проекти и програми за развитие в различни направления като най-голям процент от тях се насочват към сферата на образованието. Също така се отпускат средства за здравеопазване, екология и зелени системи, транспорт, социална сфера и достъпна среда, за култура, спорт и младежки дейности, сигурност и за сгради на администрацията.

Тази година още 14 398,80 лева са отпуснати за ремонтни дейности на 82-ра Детска градина „Джани Родари“ в район Връбница. 908 741 лева са предоставени за реализирането на инвестиционен проект Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес”. За изграждане на ограда на двора на 121 СУ „Георги Измирлиев” в район Триадица, са предоставени 31 000 лева от средствата на Фонда. Други 83 577,31 лева са предоставени за спешен ремонт на санитарните възли в сградата на 25 ОУ „Д-р Петър Берон”, район „Красно село” и част от дворната канализация на училището. Отново в същия район за изграждане на външен асансьор към сградата на 36 СУ „Максим Горки“ са отпуснати 120 128,42 лева от СОПФ, а за изпълнение на мерки за енергийна ефективност: „Топлоизолиране на външни ограждащи стени“ и „Подмяна на дограма“ на корпус А на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ в район Изгрев, са предоставени 296 128 лева, уточни Орлин Алексиев.

В село Владая, район Витоша, са отпуснати средства от СОПФ в размер на 500 000 лева за разширяване на съществуващата сграда на две градински групи, една яслена група и физкултурен салон на ДГ № 4 „Слънчо“. 2 087 500 са предоставени за ремонти в общински училища и детски градини през настоящата 2019-а година. 68 792 лева са осигурени от СОПФ за неотложен ремонт на санитарните възли в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, район Слатина. 320 000 лева са предоставени за ремонт на сградата на 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бухово, район Кремиковци, а 153 631,32 лева за изпълнение на основен ремонт на фасади, тераси, стълбища и съпътстващи работи в стара сграда на 103-та Детска градина. Орлин Алексиев (https://orlinaleksiev.com) подчерта, че споменатите цифри се отнасят само за финансирането от СОПФ на проекти, свързани с образованието. През 2019-а година са отпуснати още много средства за здравеопазване, изграждане на спортни площадки, зелена система и др.

още от София