нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Какво е нивото на социалния оптимизъм и песимизъм в страните-членки на ЕС?

Снимка: Shutterstock

Половината от европейските граждани (49%) смятат, че нещата в страните им не вървят в правилната посока и че в рамките на една година обществата им ще бъдат по-зле отколкото са сега. Това показват данните от скорошно мащабно проучване на Eurofound, тристранната и консултативна организация на ЕС за разработване на социални политики и политики по заетостта, озаглавено "Към бъдещето на Европа: социални фактори, определящи оптимизма и песимизма на гражданите".

В онлайн проучването на Eurofound са анализирани 138 629 отговори на жители от цяла Европа, които са били запитани за тяхното настоящо и бъдещо социално и икономическо положение, както и за социалното и икономическо положение в страната им след цяла година живот с ограниченията, свързани с Covid- 19. Изследването е проведено с три кръга въпроси: през април и юли 2020 г. и през пролетта на 2021 г., предава cincodias.elpais.com. 

Сред резултатите от проучването, Испания е сред страните с най-големи различия между това как нейните жители виждат непосредственото бъдеще на страната и как виждат собственото си положение след година.

Докато 57% от анкетираните в Испания са песимисти за бъдещето на страната си, само 7% очакват личният им живот да се влоши през следващите 12 месеца. Това анализаторите на Eurofound наричат "​​пропастта на песимизма", която се отнася до контраста между социалните и личните възприятия за бъдещето. В Испания тази разлика е 50 процентни пункта, една от най-големите в ЕС -27. Тази силна испанска дихотомия между това как изглежда страната и личния живот на всеки е надмината само от Хърватия с 61 точки разлика.

Средната европейска стойност е 34 процентни пункта между колективния и индивидуалния песимизъм, докато тези с най-малка разлика са жителите на Люксембург (6 процентни пункта).

Като цяло разликите в социалния оптимизъм и песимизъм между европейските страни са много големи. Според резултатите от Индекса на социалния оптимизъм, Гърция е най-песимистичната държава-членка, а Ирландия е най-оптимистичната. Трябва да се отбележи, че някои по-проспериращи страни като Франция (63%), Испания (57%), Белгия (56%) и Италия (54%) също са социално много песимистично настроени. Сред причините за гръцкия песимизъм посочват фактът, че доходите на гръцкото домакинство са най-далеч от това, което са имали преди финансовата криза през 2008 г., дори още през 2018 г. по данни на Европейската комисия.

Като цяло резултатите от този доклад показват, че класирането на страните по отношение на социалния оптимизъм не показва разделението между региони изток-запад или север-юг, което често се среща при сравнения на държави-членки. 

Въпреки че скандинавските страни като цяло са най-оптимистично настроени, страните от Източна и Централна Европа са по-оптимистични от средиземноморските страни. Авторите на проучването смятат, че икономическият застой и недоверието в социалните институции обясняват по-голямата част от социалния песимизъм. От друга страна, липсата на социално сближаване е основният феномен, който стои в основата на социалния песимизъм на индивидуално ниво.

Повече от половината граждани на ЕС (54%) вярват, че животът ще бъде по-труден за днешната младеж, отколкото за днешните възрастни. Франция (77%), Белгия (75%), Холандия (59%), Испания (58%), Германия (58%) и Италия (53,7%) са сред най-песимистично настроените за бъдещето на своите млади хора. Всъщност в 22 от 27-те държави в ЕС има повече песимисти, отколкото оптимисти за бъдещето на младежите им.

Докладът се позовава и на проблема с "носталгията", тоест хората живеят по-зле икономически сега, отколкото преди 20 години. Това мислят 87% от гърците, 72% от италианците, 62% от испанците, 56% от французите и 46% от германците. 

още от ЕС