нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

От какво ще зависи съживяването на икономиките след пандемията

Shutterstock

Нивото на производителността на труда в световен мащаб може да нараства с 1 процентен пункт годишно през следващите три години, ако компаниите инвестират достатъчно средства, за да подобрят ефективността на своите работни процеси. До такова заключение достигат анализаторите от McKinsey Global Institute (MGI) в ново изследване, което проследява доколко ще се възстановят производителността и икономическият растеж след кризата, причинена от пандемията от COVID-19?“. То е направено въз основа на данни от 5,5 хиляди компании от САЩ и шест европейски държави.

Според анализаторите, до 2024 г. подобни темпове на растеж на производителността могат да осигурят увеличение на БВП на глава от населението в размер от 1,5 хиляди до 3,5 хиляди долара, в зависимост от конкретната държава. Най-големият потенциал за повишаване на производителността (с около 2 п.п.) имат сектори като здравеопазването, където основен двигател може да бъде активното разпространение на телемедицината, строителството, чрез ускорено въвеждане на цифрови и индустриални решения и сектора на търговията на дребно, ако електронната търговия продължи бурния си ръст.

Като цяло, растежът на производителността е възможен поради по-високи темпове на цифровизация и автоматизация, повишена адаптивност и въвеждане на нови бизнес модели, посочват анализаторите. Компаниите са готови за такива инвестиции - в хода на проучването 75% от анкетираните са дали заявка за увеличаване на обема на инвестициите в нови технологии до 2024 г. В същото време, осъзнаването на този потенциал изисква постоянно високо потребителско търсене, което пък от своя страна зависи от нивата на заетост и доходите, засегнати от пандемията и все още невъзстановени. Възможното разминаване между потенциалното предлагане и основното търсене може да достигне обем от 2 трилиона долата към 2024 г., се отбелязва в доклада.

Допълнителен тласък за повишаване на производителността може да осигури и запазването на различни форми на работата на разстояние. Според Института за персонал и развитие на Обединеното кралство (CIPD), около една трета от работодателите смятат, че новият формат на заетост сам по себе си влияе положително върху производителността на служителите. В същото време по-голямата част от работодателите (63%) са готови да разширят или въведат нови начини за организиране на работното място след края на пандемията на коронавируса, а почти половината (48%) са готови да предложат на своите служители гъвкаво работно време.

още от Свят