нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Пет неща, които трябва да бъдат част от обучението на всеки мениджър

Снимка: Shutterstock

Наличието на силни лидери във всяка част на вашата организация е един от най-важните фактори за краткосрочен и дългосрочен успех. Силните мениджъри наемат и задържат качествени служители, повишават производителността, вдъхновяват иновации и помагат за развитието на силна култура, която поражда успех.

Въпреки че наемането на подходящите хора за ръководни длъжности е очевидно важна първа стъпка, предоставянето на адекватно и постоянно обучение е съществена следваща стъпка. Като осигуряват ефективно обучение на новите мениджъри, организационните лидери помагат да настроят мениджърите за успех, като в същото време им дават увереността, от която се нуждаят в новата си роля. Лесно е да си помислим, че обучението на нови мениджъри е формалност, но внимавайте какво е включено в обучението по мениджмънт. Ето пет основни умения, които трябва да бъдат част от обучението на всеки мениджър.

Ефективна комуникация 

Да бъдеш добър комуникатор и да разбереш значението на ефективната комуникация е един от ключовете за това да бъдеш добър мениджър. Мениджърите непрекъснато общуват както със служителите, които управляват, така и с мениджмънта на горно ниво, пред който се отчитат. В резултат на това е от огромно значение мениджърите да разберат как да общуват ясно и кратко и да развият навици за редовна комуникация, както официална, така и неформална, с екипите си.

Част от развиването на добри комуникативни умения включва осъзнаването на невербалната комуникация, развиване на уменията за слушане и начините как да се реагира на оплаквания и отрицателни отзиви. Това включва също така даване на редовни отзиви, както добри, така и лоши, и развиване на уменията за предлагане на конструктивна обратна връзка по продуктивен начин. Най-добрите комуникатори са способни да се справят с конфликти и са умели в разрешаването на конфликти.

Разработване и обучение на членове на екипа

Най-добрите мениджъри са ефективни в обучението и развитието на всички членове на своя екип. Макар че това е умение, което се появява по-естествено за едни хора отколкото за други, това е нещо, на което трябва да се обърне внимание при обучението на нови мениджъри и да се преразглежда постоянно при продължаващото професионално развитие.

Добрите треньори са в състояние да помогнат на служителите да се съсредоточат върху специфични умения и да ги развият, както и да намерят възможности за непрекъснат растеж и развитие в тяхната организация. Те също така могат да изградят доверие, да вдъхновят екипите си и да насърчат всеки човек, който управляват.

Коучингът е една от най-важните задачи на мениджърите, но е и една от най-трудните. Предвид сложността на тази роля и различните набори от умения, които мениджърите носят, е добра идея да включите основно въведение в коучинга в мениджърското обучение и след това да включите по-персонализирано коучинг обучение в текущото професионално развитие на всеки мениджър.

Приобщаване

"Приобщаването" е термин, който се използва много в обучението, но той е този, върху който мениджърите трябва да се съсредоточат и да поставят приоритети.

Наличието на разнообразен екип, в който всички членове се чувстват оценени и изслушани, не само ще осигури здравословно, позитивно работно място, но и ще доведе до задържане на служителите, повишена способност за наемане на качествени служители и повишена производителност. Лидерите и мениджърите трябва да се фокусират върху това как изглежда приобщаването и защо то е от съществено значение. 

Създаване на дългосрочен, персонализиран план за професионално развитие 

Служителите на всички нива трябва постоянно да се развиват и да стават по-добри в работата си. По-специално, мениджърите трябва да възприемат и моделират мислене за растеж и да работят за изграждане на умения в тези области.

Имайки това предвид, част от мениджърското обучение трябва да бъде идентифициране на специфични области за растежа на всеки мениджър и създаване на дългосрочен план за развитие за справяне с тези проблеми.

Текущото развитие на лидерството винаги е важно, но е особено полезно да се създават персонализирани планове от самото начало. В идеалния случай това ще помогне на мениджърите да направят същото със своите екипи и за по-ефективно изграждане на култура на самосъзнание, мислене за растеж и ангажираност към непрекъснато развитие.

Управление на времето 

Едно от най-големите предизвикателства за новите мениджъри е управлението на времето. Неочакваните прекъсвания, увеличените задължения и срещи и новите отговорности често затрудняват мениджърите да жонглират с многобройните си задачи. Силните умения за управление на времето са важни и често определят колко успешни са новите мениджъри.

Помощ при разпределяне на времето за конкретни задачи, запазване на известно време за прекъсвания и определяне на приоритетите на дневните, седмичните и месечните цели. Това ще бъде умение, което мениджърите продължават да развиват, щом са в ролята си, но е важно всички мениджъри да имат ефективни умения за управление на времето от самото начало, заедно с необходимите инструменти за организиране на графиците и ангажиментите си.

Правилното обучение ще настрои мениджърите към успех, като целта му е да се гарантира, че всички мениджъри имат нужните умения и нагласа, необходими за ръководене на екипите и подпомагане на развитието на техните организации. 

Източник: Танер Симкинс, основател и главен изпълнителен директор на агенция Complete SET пред еntrepreneur.com

Превод и редакция: Нели Тодорова 

още по темата
още от Техники за успех