Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

9% ръст на пътуванията на българи в чужбина

101

Shutterstock

През юни в чужбина са пътували 677,3 хил. българи, което е с 9,4% повече в сравнение със същия месец на 2017 г. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Белгия - с 35 %, Гърция - с 20%, Италия - с 12,5%, Испания - с 12,4%, Турция - с 12,3%, Франция - с 11,3%, Австрия - с 10%, Обединеното кралство - с 9,1%, Румъния - със 7,5%, Сърбия - с 4,4%, Германия - с 4,1% и други.

В сравнение с юни 2017 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 26,9% и със служебна цел - със 7,7%, докато тези с други цели намаляват с 1,4%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 35,5% и пътуванията със служебна цел – 23,5%.

През юни 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 160,8 хил., Гърция – 126,7 хил., Румъния – 59,8 хил., бившата югославска република Македония – 49,2 хил., Сърбия – 46,8 хил., Германия – 36,5 хил., Италия – 26,7 хил., Испания – 23,6 хил., Австрия – 22,7 хил., Франция – 15,7 хил.

През юни 2018 г. страната ни е била посетена от 1,55 млн. чужденци, или със 7% повече в сравнение с юни 2017 г. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 26%, с цел почивка и екскурзия - с 5,7%, с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 2,5%. Транзитните преминавания през страната са 22,1% (342 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 58,6%, или с 4,5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Чешката република - с 87,8%, Полша - с 61,2%, Обединеното кралство - с 28,4%, Унгария - с 27,7%, Франция - с 8,3%, Нидерландия - с 4,2% и други.

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Германия - с 16,6%, Румъния - с 5,8%, Гърция - с 4,7% и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ - с 10,7%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 34,5%.

През юни 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 50,9%, следвани от посещенията с други цели – 34,7% и със служебна цел – 14,4%.

Най-много посещения в България през юни 2018 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 261,7 хил., Гърция – 166,5 хил., Германия – 135,2 хил., Руската федерация – 133,3 хил., Турция – 122,3 хил., Украйна – 92,4 хил., Полша – 74,9 хил., Обединеното кралство – 67,7 хил., Сърбия - 54 хил., бившата югославска република Македония – 45,8 хил.

още от Туризъм
26
Петък
Април