Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Намаляват туристическите пътувания

103

Shutterstock

През първото тримесечие на 2019 г. 929 000 българи са направили туристически пътувания, показват данни на Националния статистически институт. Преобладаващата част от тях – 78,4 на сто, са пътували само в страната, 17,7 на сто - само в чужбина, а 3,9 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите хора на възраст 15 и повече навършени години се понижава със 7,3 на сто.

През първото тримесечие на 2019 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години – 417,6 хил., или 45 на сто от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при хората на възраст 25 - 44 години – 80,3 на сто от пътувалите в тази възрастова група.

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите хора на възраст 15 - 24 години е най-голям – 27,9 на сто от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната (45,4 на сто), така и в чужбина (61,4 на сто) са били с цел "почивка и екскурзия".

През първото тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1,203 млн., или 91,2 на сто от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95,8 на сто, а на тези в чужбина – 69,8 на сто.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 33,7 на сто, докато в чужбина са разходите за транспорт – 35,1 на сто.

През първото тримесечие на 2019 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 195,68 лв. в страната и 556,10 лв. в чужбина. Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване са средно 160,44 лв. в страната и 1 172.47 лв. в чужбина.

още от Туризъм
23
Петък
Август