Затвори

Намаляват туристическите пътувания

Shutterstock

През първото тримесечие на 2019 г. 929 000 българи са направили туристически пътувания, показват данни на Националния статистически институт. Преобладаващата част от тях – 78,4 на сто, са пътували само в страната, 17,7 на сто - само в чужбина, а 3,9 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите хора на възраст 15 и повече навършени години се понижава със 7,3 на сто.

През първото тримесечие на 2019 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години – 417,6 хил., или 45 на сто от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при хората на възраст 25 - 44 години – 80,3 на сто от пътувалите в тази възрастова група.

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите хора на възраст 15 - 24 години е най-голям – 27,9 на сто от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната (45,4 на сто), така и в чужбина (61,4 на сто) са били с цел "почивка и екскурзия".

През първото тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1,203 млн., или 91,2 на сто от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95,8 на сто, а на тези в чужбина – 69,8 на сто.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 33,7 на сто, докато в чужбина са разходите за транспорт – 35,1 на сто.

През първото тримесечие на 2019 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 195,68 лв. в страната и 556,10 лв. в чужбина. Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване са средно 160,44 лв. в страната и 1 172.47 лв. в чужбина.

още от Туризъм