Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Приходите от туристически нощувки надхвърлят 47 млн. лв.

100

Shutterstock

Приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла през април 2018 г. достигат 47,1 млн. лв., или с 6,4% повече в сравнение с април 2017 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 9,9%, така и от български граждани - с 2,6%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През април 2018 г. в страната са функционирали 2 037 места за настаняване с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 68,8 хил., а на леглата – 143,6 хиляди. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3,7%, а на леглата в тях намалява с 3,4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 895.0 хил., или с 1,4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 3,6%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През април 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73,4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36,1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18,9% от нощувките на чужди граждани и 31,1% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,7 и 32,8%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2018 г. намалява с 0,8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 432,2 хил., като е регистрирано намаление с 4,2% при българите и увеличение с 5.5% при чужденците. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през април 2018 г., са 270,2 хил. и са реализирали средно по 1,9 нощувки. Чуждите граждани са 162 хил., като 72,5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2018 г. е 22%, като намалява с 1,9 процентни пункта в сравнение с април 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 25,4%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 24,4%, и с 1 и 2 звезди – 15,4%.

още от Туризъм
18
Понеделник
Февруари