Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Приходите от туристически нощувки растат през декември

100

Приходите от нощувки през декември 2017 г. в местата за настаняване с над 10 легла достигат 44,3 млн. лв., или с 6,6% повече в сравнение с декември 2016 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 11,9%, така и от български граждани - с 3,2%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През декември 2017 г. в страната са функционирали 1 946 места за настаняване с над 10. Броят на стаите в тях е 57,5 хил., а на леглата – 116,6 хил. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0,4%, а на леглата в тях намалява с 0,1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 833,3 хил., или с 3,1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 6,8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През декември 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71,3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20,9% от нощувките на чужди граждани и 30,4% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,8 и 30,6%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2017 г. се увеличава с 2,7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 430,4 хил., като е регистрирано увеличение с 11,1% при чужденците и намаление с 0,1% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2017 г., са 313,7 хил. и са реализирали средно по 1,8 нощувки. Чуждите граждани са 116,7 хил., като 71,3% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 2,3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2017 г. е 24,1%, като се увеличава с 0,8 процентни пункта в сравнение с декември 2016 г. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 32,3%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 23,9% и с 1 и 2 звезди – 15,7%.

още от Туризъм
18
Петък
Януари