нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Четири вида задачи в графика на професионалиста

Снимка: Shutterstock

Често ли ви се случва да се взирате в привидно безкраен списък от задачи на работа?

Понякога ни се струва, че вместо броят на задачите да намалява, той постоянно се увеличава, особено след отпуска. Това може да създаде паника и притеснение, но всичко в въпрос на добра самоорганизация. 

Бъдете сигурни, че вие не сте единствените, които са се изправяли пред подобен проблем.  Каква е причината толкова много хора да изпитват трудности със завършването на всички задачи от своя работен списък? Разбира се, някои имат ограничено време и искат да поберат колкото се може повече неща в рамките на един ден. Но при повечето от нас проблемът идва от липсата на организация.

Без организация, управлението на времето в работния ден става хаотично. Изобилието от задачи не ни оставя друг избор, освен да се захванем с това, което ни се набива на очи. Също така, често задачите придобиват приоритет в зависимост от начина, по който се чувстваме в момента, или с други думи, нашето настроение диктува избора ни, а не значимостта на самите задачи.

За да се справим с този проблем, може да организираме списъка си от задачи за работа в следните 4 категории:

1. Заеми се сега!!

В тази категория попадат задачите от най-спешно естество. Тук често са задачи, които имат краен срок за завършване и тяхното отлагане може да ни струва скъпо.Те може да включват неща като плащане на сметките, подготвяне на документите за предстояща среща или пък купуване на картичка за годишнина.

2. Заеми се утре!

Тези задачи също са от категория „спешни“, но те могат да почакат малко повече от първите по значимост.

3. Заеми се скоро.

Това са важни проекти, с които трябва да се заемете, но тяхното завършване не е от належащо значение. Те нямат краен срок, но осъществяването им може да подобри вашите живот, дом или пък самочувствие. Подреждането на гаража, например, е една задача, която може да попадне в тази категория.

4. Заеми се, когато имаш свободно време.

Тук попадат задачи, които са подобни на тези от предходната категория, но за разлика от тях те не влияят на нашия живот и щастие. Може би малка част от бараката в двора се нуждае от ремонт. Бихте искали да я поправите, но в крайна сметка, организирането на гаража е от по-голямо значение за вас и вашето семейство. 

След като списъкът ви вече има последователност и категории, сте готови систематично да постигнете целите си. Не забравяйте след като свършите най-належащото да се връщате към нещата, с които трябва да се заемете скоро и към тези за свободното време. 

Всичко, което трябва да свършим, може да бъде поставено в тези четири категории. 

По съвет на Рет Пауър, съосновател на Wild Creations, в Inc.com

още от Управление