нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Everything as a Service - промяна на играта!

Изображения: Paraflow

Предлаганият от Парафлоу бизнес модел е абсолютен ‘mainstream’ през 2020 година

 

►Все повече устройства за управление и защита.

►Все повече операционни системи за поддръжка.

►Все повече доставчици за координация.

Това е реалността през 2020 година и бизнесът има нужда от нов тип услуга, свързана с избора, закупуването и управлението на ИТ ресурсите. Водещата българска ИТ компания #Парафлоу, в партньорство с #HP, предлага всеобхватното решение Everything-as-a-Service, което обединява всичко това, като комбинира хардуер, анализ и управление на услугите на всеки етап от жизнения цикъл на устройствата с особено внимание към сигурността.

Формулата Everything as a Service (XaaS) навлиза скоростно в модерния свят на дигитална трансформация и дава по-голяма свобода на мениджърите да управляват своите ресурси, като намаляват капиталовите си разходи. XaaS е изключително привлекателен и гъвкав бизнес модел, при който клиентът заплаща само предварително дефинирана месечна сума за услугите, които получава. 

Everything as a Service от #Парафлоу помага на компаниите да оптимизират своите ИТ активи и ресурси и да имат пълноценно работно място, което да включва:

Парафлоу консултира фирмите в избора на най-подходящите устройства и конфигурации - компютри, принтери, МФУ, мобилни устройства, следи за постигането на ниски разходи за качествен печат и се грижи за доставката на консумативи. ИТ компанията предоставя поддръжка от квалифицирани специалисти през целия период на договора. Моделът позволява да се сключи само един договор, но с много опции, съобразени с конкретните бизнес нужди и реалностите през критичната 2020 година.

Как работи Everything-as-a-Service

Парафлоу е дългогодишен Златен партньор на HP Inc.

още от Бизнес