Новите цели на Зеления кръг

Редакционният директор на списание "Мениджър" Максим Майер обявява цели 2030 на Зеления кръг. Снимка: Юлиян Донов

Пет нови цели за следващите 10 години, с които да се ангажира учреденият от сп. „Мениджър“ преди 10 години Зелен кръг на компаниите с отговорни еко политика обяви редакционният директор на сп. „Мениджър“ Максим Майер в края на провеждащия се днес 10 юбилеен Зелен форум на изданието. В Зеления кръг вече членуват 230 компании, опериращи в България. „Мениджър“ кани тези компании да презаверят своето участие и ангажименти и очаква да се присъединят нови съмишленици на greencircle@manager.bg.

Новите цели са:

1. Устойчиви вътрешни и външни зелени политики

Определяне на зелена визия на компанията за следващите 10 години и подходи за постигането им. Формиране на трайна еко култура сред служителите.

2. Чиста околна среда

Насърчаване на развитието и използването на технологии, щадящи околната среда и насочени към опазване на ресурсите по основни показатели: чист въздух; чисти води; управление на отпадъци.

3. Отговорно потребление и ефективно използване на ресурсите

Компанията приема да насърчава производители, дистрибутори, търговци на дребно и потребители да използват ефективно и отговорно природните ресурси и енергията за достигане на обща национална цел през 2030 г. - 50% ръст на ресурсната продуктивност на икономиката

4. Енергия и климат

Компанията ще работи активно за намаляване на енергийната интензивност на икономиката на страната. Целта е общият показател за енергийна интензивност през 2030 да бъде със 75% спрямо нивата от 1990 г.

5. Eко образование, еко интелигентност

Формулиране на нови инициативи от бизнеса, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда и повишаване на екологичното образование и интелигентност сред подрастващите и цялото общество.

още по темата
още от Екология