нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Дългът на страните от Еврозоната стигна 95% от БВП само за три месеца

Държавният дълг на страните от Еврозоната се е увеличил рязко от 86% на 95% от БВП само в рамките на второто тримесечие, показват данните на Евростат към края на полугодието на 2020 г. Общата сума е нараснала с 8% в рамките на последната една година и вече възлиза на 10,95 трлн. евро. Две са основните причини, посочват от Евростат - повече държавни разходи, поради различни програми за стимулиране на икономическата активност, и по-ниско БВП поради мерките срещу коронавируса.

Подобно увеличение на държавните дългове има и средно за целия ЕС – там нарастването е от 79% на 87% от БВП, а цялата сума възлиза на 11,9 трлн. евро, което е 8% ръст на годишна база.

За отчетния период към края на юни България има 25,2 млрд. лв. дълг, което прави 21,3% от нейната икономика. В тази сума обаче не влизат 2,5 млрд. евро, които страната изтегли от международните капиталови пазари в средата на септември. Към момента в рамките на ЕС по-нисък държавен дълг към БВП има единствено в Естония (18,5%). Топ 5 на страните с най-ниски задължения се допълва от Люксембург (23,8%), Швеция (37%), Чехия (39%) и Румъния (41%).

Въпреки че принципното изискване на ЕС е нивото на държавен дълг да не надвишава 60% от БВП на съответната държава, единствено 12 страни от общо 27 страни-членки спазват това условие. Най-голям дълг към БВП имат нашите съседи от Гърция (187%), следвани от Италия (149%), Португалия (126%), Белгия (115%) и Кипър (113%). Държавният дълг на най-голямата европейска икономика Германия е вече 67% от БВП и възлиза на 2,3 трлн. евро, което с близо 10% повече спрямо юни 2019 г.

Специално през второто тримесечие на годината най-голям ръст на съотношението държавен дълг към БВП е имало в Кипър (увеличение от 17 процентни пункта), Франция (12,8 процентни пункта) и Италия (11,8 процентни пункта).

още от ЕС