Двугодишна рецесия за Италия прогнозира ЕК

Guliver/Getty Images

Две поредни години стагнация за Германия и Франция, прогнозира Европейската комисия в публикуван днес доклад. Още по-негативни са прогнозите за Италия, където очакванията са за две поредни години рецесия. Докладът със зимните икономически прогнози на ЕК залага икономическия ръст в Германия през тази и следващата година да е по 1,1%, а във Франция - 1,1% през 2020 г. и 1,2% през 2021 г. За Италия очакванията са за растеж от 0,3 процента тази година и 0,6 процента следващата, което я поставя на последно място сред страните от ЕС по този показател.

Малта ще бъде страната с най-добри ръстове на икономиката тази година /прогнозиран ръст от 4%/, следвана от Румъния /прогнозиран ръст от 3,8%/. Комисията е повишила с 0,2 процента прогнозата си за икономическия растеж на Румъния спрямо публикувания през есента доклад.
"Икономическият растеж на Румъния продължи да спада през 2019 г. Реалният растеж на БВП спадна от следкризисния връх от 7,1 процента през 2017 г. на 4,4 процента през 2018 г. и се очаква да достигне умереното ниво от 3,9 процента през 2019 г.", се посочва в доклада за зимните икономически прогнози на ЕК.
Комисията отбелязва, че очаква икономическият растеж на Румъния да остане "солиден" през тази и следващата година - съответно 3,8 и 3,5 процента.
Средното ниво на растеж в ЕС за тази година се очаква да бъде 1,4 процента, като се очаква да се запази на това ниво и през следващата година.

още от ЕС