нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Една трета от деца в България са в риск от бедност и социално изключване

Снимка: Shutterstock

Една от всеки три деца в България живее в риск от бедност или социално изключване, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат за 2018 г. За целият ЕС това равнище е 23,4%, като рискът от бедност и социално сред хората на възраст 18 до 64 г. е 22,1%, а при тези над 65 г. – 18,4%.

Под риск от бедност или социално изключване се разбира живот в домакинство, което отговаря на поне едно от следните три условия: бедност след социални трансфери (ниски доходи), сериозни материални лишения или ниска интензивност на труда (безработица сред родителите).

Най-голям процент на деца, които влизат в тази рискува група, има в Румъния – 38,1%. Следват България (33,7%), Гърция(33,3%), Италия(30,6%) и Испания(29,5%). На противоположния полюс са Словения(13,1%) и Чехия (13,2%), Холандия (15,2%, Дания (15,2%) и Финландия (16%).

още по темата
още от ЕС