нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

ЕК предложи спешни мерки за защита от високите енергийни цени

Снимка: Getty Images

Държавите от ЕС да осигурят подкрепа за домакинствата и фирмите, включително с отпускане на държавна помощ и през намаляване на данъци и такси, препоръча Европейската комисия, която излезе днес с пакет от предложения за краткосрочни мерки срещу растящите цени на енергоносителите. Комисията очаква цените да останат високи до пролетта на следващата година.

Мерките са насочени основно към уязвимите домакинства и малките фирми, а на този етап не се налагат промени в действащото законодателство за осигуряването на необходимата подкрепа, се казва в съобщението на комисията.

От ЕК предлагат бедните домакинства да бъдат подпомогнати с ваучери или с поемане на част от сметките за енергия. Предвижда се възможност за разсрочване на плащанията по тези сметки, както и предприемане на мерки домакинствата, които не са погасили сметките си, да не бъдат изключвани от мрежата. ЕК препоръчва държавите да следят за възможни нарушения на европейските правила при работата на пазара на енергия.

Комисията ще подкрепя купуването на запасни количества газ, проекти за енергийна ефективност и производство на възобновяема енергия. Отговорът на днешните сътресения на енергийните пазари е в преминаването към чиста енергия и ЕС трябва да ускори този преход, смята Брюксел. От ЕК отбелязват, че засега газът остава необходим енергиен източник. Отчита се, че ЕС разполага с хранилища, достатъчни за покриване на едва 20 на сто от годишните нужди от това гориво.

В средносрочен план ЕК предвижда да се улесни производството на чиста енергия, да се преразгледат правилата за ценообразуването на енергията, да се преосмисли работата на пазара на ток и да се повишат обемите на газовите хранилища. ЕК също така смята, че трябва гражданите да бъдат насърчени сами да произвеждат част от енергията, която използват.

Предвижда се Европейският съвет да обсъди днешното предложение на Европейската комисия до края на месеца. Според представители на ЕК тази зима в ЕС едва ли ще има недостиг на газ, а ръстът на цените е свързан с възобновяването на икономическите дейности след овладяването на пандемията. По техните думи 20 държави от ЕС предприемат или подготвят да въведат мерки срещу поскъпването на енергията. Данни на ЕК показват, че ЕС зависи от внос на 97 но сто от използваните течни горива и 90 но сто от потребявания газ. Не са изключени нови сътресения на енергийните пазари и занапред, зарадиразлични "геополитически, технологични, или икономически" причини, предупреждават още от Брюксел.

още от ЕС