нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Къде отива боклукът на ЕС?

Снимка: Getty images

Износът на отпадъци от ЕС за страни извън блока е достигнал 32,7 млн. тона през 2020 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Това представлява ръст от 75% спрямо 2004 г.

Същевременно с това вносът на отпадъци от държави извън ЕС е намалял с 10% от 2004 година до 16 млн. тона през 2020 година.

Основната дестинация за износ на отпадъци от ЕС

Турция е най-голямата дестинация за износ на отпадъци от ЕС, с обем от около 13,7 млн. тона за миналата година, което е над три пъти повече в сравнение с 2004 г. На второ място се нарежда Индия, която е получила близо 2,9 млн. тона боклук от ЕС през 2020 година. Следват Великобритания (1,8 млн. тона), Швейцария (1,6 млн. тона), Норвегия (1,5 млн. тона), Индонезия и Пакистан (по 1,4 млн. тона).

През последните години износът на отпадъци за Пакистан нараснал значително, като през 2004 г. към тази страна са били изнесени едва 100 хил. тона отпадъци. За сметка на това експортът на отпадъци от ЕС към Китай е спаднал от пиковите 10,1 млн. тона през 2009 г. до 600 хил. тона през миналата година.

 

Най-големият товар в експорта на отпадъци от ЕС

През 2020 година износът на отпадъци от черни метали (желязо и стомана) от ЕС възлиза на 17,4 млн. тона, което е над половината (53%) от общия износ на отпадъци.

Основна дестинация оотново е Турция с 11,8 млн. тона, което се равнява на над две трети от отпадъците от черни метали от ЕС. В същото време ЕС е внесъл 4,1 млн. тона отпадъци от черни метали, като почти една трета (32%) идват от Великобритания.

Макар и в по-малък обем, значителни количества хартиени отпадъци също са били изнесени от ЕС. Изнесените 6,1 млн. тона хартиени отпадъци са близо една пета (19%) от общия експорт на отпадъци от ЕС. От тях 1,6 млн. тона (26%) са отишили в Индия. Следват Индоензия с 1,2 млн. тона (20%) и Турция с 0,9 млн. тона (15%). Внесени си обаче 2,2 милиона тона хартиени отпадъци - най-много (900 хил. тона или 41%) от Великобритания.

още от ЕС