нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Алианс за младежта

"Алианс за младежта" е мащабна инициатива за решаване на кризата с младежката безработица в ЕС и всяка от страните-членки на общността. В нея големи мултинационални компании и представители на европейски институции си партнират за постигането на генералната цел - създаване на 100 000 нови работни места за млади хора в периода 2014-2016 година.

Инициативата стартира през септември, 2014 година на общоевропейско ниво, когато компанията Нестле обедини усилия с още 200 други компании в общ ангажимент да работят за изпълнението на заложената цел - 100 000 нови работни места и възможности за професионална реализация на младите кадри.

България е една от държавите, които участват активно в тази инициатива най-вече чрез активната ангажираност на Нестле България, която също членува в Алианса. Още 30 български и международни компании се включиха в инициативата при учредяването на Алианса миналата година, а броят им непрекъснато се увеличава.

Компаниите се ангажират да разработят съвместни и индивидуални програми за бърз кариерен старт на младите хора чрез професионално обучение и стажове в предриятията, които да им помагат да се реализират успешно на пазара на труда.

Алианс за младежта се ангажира да работа съвместно със законодателни органи и образователния сектор, за да помогне на младите хора да развият професионални умения и да намерят работа.

 е постоянен комуникационен канал на инициативата. Тук ще имате пряка и актуална връзка с компаниите участници в нея и с техните предложения за обучение, стаж и работа.

още от Компании / профили