нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Има как да се противодейства на некоректни данъчни политики

Валентин Савов, председател на IFA България. Адвокат с над десет години стаж, придобит във водещи адвокатски кантори в България, Япония и Холандия, партньор в „Савов & Партньори“, притежател на магистърска степен по право от Софийски университет, България и магистратура по Международно данъчно право от Университета в Лайден, Хоандия.

Първата конференция на Международната Данъчна Асоциация - IFA в България ще разгледа основните механизми на противодействие срещу „некоректните” политики за данъчно планиране. Лектори в дискусиите ще са практици от различни сфери, които в една или друга степен могат да изяснят отделните аспекти на прилагането на проекта BEPS, споделя адв. Валентин Савов, председател на IFA България. Страната ни ще бъде домакин за първи път на това събитие, което ще се състои на  18 и 19 май 2017 г. IFA България е организатор на форума, съвместно с Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията ще се проведе в аудитория 272 в сградата на Ректората. За мисията и целите на организацията и за основните акценти на предстоящото събитие разказва адв. Валентин Савов.

- Какви са ценностите и мисията на IFA в международен мащаб, от колко време съществува организацията и кои са нейните членове?

- Международната данъчна или фискална асоциация (International Fiscal Association) е създадена през 1938 г. със седалище в Кралство Нидерландия. Тя е единствената неправителствена и несекторна международна организация, занимаваща се с данъчни въпроси и то, вече близо 80 години от нейното основаване. Сред основните й цели са проучването и развитието на международното и сравнителното право по отношение на публичните финанси, особено международно и сравнително данъчно право и финансовите и икономическите аспекти на данъчното облагане, както и редица други въпроси с подобно направление.

Понастоящем членовете на организацията наброяват повече от 12 500 от 116 държави. В около 70 страни IFA има установена и развита клонова структура, какъвто клон съществува и в България - Ифа България.

- От колко време съществува българската асоциация член на IFA и кои са нейните членове?

- Сдружение IFA България беше акредитирана като официално и единствено подразделение на Международната фискална асоциация в България през 2014 г. на конгреса на IFA в Мумбай, Индия. IFA България вече наброява над 50 корпоративни и индивидуални членове, сред които преподаватели, съдии, одитори и счетоводители (одиторски и счетоводни кантори), данъчни консултанти, адвокати и адвокатски кантори.

В голяма част от света, данъчното законодателство, данъчните реформи, данъчния контрол, прилагане и правораздаване са резултат от едно непрекъснато взаимодействие и обмяна на идеи, концепции, опит и гледни точки между публичния и частния сектор, между доктрината и практиката. Целта на IFA България, а и причината за създаването й, е да действа като форум или платформа за обсъждане на международни и местни фискални и данъчни въпроси между всички участници в процесите по развитието, прилагането, контрола и др. на данъчното право и на данъчното законодателство. Членският състав на ИФА България включва консултанти, адвокати, счетоводни и одиторски кантори, държавни служители, членове на съдебната система, университетски преподаватели и представители на академичните среди, както и множество заинтересовани членове от различни сфери на обществото. Тази амалгама от експертиза, гледни точки и позиции, както и това, че сме част от изключително широка мрежа, ни даде увереността да организираме и първата за България международна конференция от такъв мащаб. Конференцията е на тема „Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите-членки и средства за правна защита съгласно Европейското право“

още от Коментари