нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Полезни техники за добри идеи

Shutterstock

Брейнстормингът остава един от основните методи за стимулиране на ума на рекламистите и екипите в рекламния бизнес.

Всяка рекламна кампания трябва да започне с добра идея, нали? Но какво се случва, когато раждането на тази идея се бави?

Независимо какви са продуктът или услугата, независимо в кой канал ще бъдат рекламирани (радио, телевизия, печат, онлайн), стартът е най-важен. Много често обаче не е достатъчно да седнеш и да си кажеш, че сега ще го правиш, докато ти хрумне чудесна идея. Затова се използват много, различни техники за брейнсторминг, които стимулират креативния процес.

Авторите в сайта chon.com разказват за няколко от тях, които биха могли да бъдат полезни и на други професионалисти, извън рекламата, за по-бързо раждане на творчески идеи.

Ето какви са:

• Кубичната перспектива. Тя стимулира участника в брейнстормига да погледне идеята от 6 различни гледни ъгъла и да реши дали е добра или не. Запишете идеята си. След това я приложете към 6 критерия: опишете я, сравнете я с нещо друго, асоциирайте я, анализирайте я, представете си я приложена на практика и след това опитайте да измислите всички възможни начини да й се противопоставите и да я оспорите.

• Изброяването на точки (Bullet Points). Тази техника е полезна когато вече има една идея и тя трябва да се разшири. Пише се основната тема или идея най-отгоре на бяло табло и след това се изписват отдолу вертикално всички други асоциации и думи, които хрумват от нея, изброени с точки. Практиката е подобна на тази на доктор Хаус от едноименния американски сериал, който изписва един под друг на бяло табло с маркер симптомите, за да сглоби пъзела и да разбере коя е болестта. Друг метод, който с визуалната си постройка стимулира появата на нови и нови идеи според авторите в chron е този със създаването на мрежа. В центъра й, в кръг се изписва основната идея. След това около нея се записват асоциациите свързани с линия към основната под формата на слънце.

"Клоуните" - новата реклама на Audi, която се хареса на феновете

• Свободното писане. Това е най-простичката и най-фундаментална техника на брейнсторминга, но много често работи. От нейното приложение много често възниква първоначалната идея на маркетинг кампанията. Вземете бял лист хартия и без да се замисляте напишете всичко, което ви хрумва на секундата във връзка с този продукт или услуга. Не се тревожете какво пишете и дали го пишете правилно. Само пишете каквото ви дойде на ум. Направете го в рамките на 10 минути. След това прегледайте каквото сте записали.

още от Криейтив