нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Ключовото качество за лидерските умения

Снимка: Shutterstock

Ако попитате произволна група от лидери за това кои са според тях на важните лидерски умения, по-голямата част от дискусията ще бъде фокусирана върху способности като стратегическо планиране и бюджетиране. В работата си като коуч на лидери аз разбирам колко важни са качествата в тези области на управлението, но осъзнавам и факта, че човечността на един лидер е източник на редица ключови умения. Имайки това предвид, как бихте оценили собствените си способности в следните области:

Уязвимост

За да бъде добър лидер човек не трябва да се страхува от своята уязвимост. Това означава, че трябва да можете да изразявате емоциите си и да се свързвате с останалите на чисто човешко ниво. Когато лидерите не се свенят да показват чувствата си, те насърчават останалите да правят същото. Това създава една по-добра среда на работа, в която всеки може да бъде себе си.

Емпатия

Не можете да станете велик лидер, ако нямате способността да се поставяте на мястото другите и да виждате нещата от тяхната гледна точка. Съпричастността позволява на човек да взема решения на базата на различни перспективи. Тя ви дава силата да градите връзки, базирани на взаимно доверие и уважение.

Търпение

Хората често свързват лидерството с бързи и решителни действия. Способността да се вземат решения за кратко време е много важна, но не по-малко ключово е и търпението. Лидерът трябва да бъде търпелив в отношенията си със своите служители и клиенти, а също така към себе си. Той трябва да показва търпеливост към факторите, които са извън негов контрол, и да не взима прибързани решения, за които по-късно да съжалява.

Слушане

Способността на човек да слуша, без да прекъсва другия и да мисли за това как да отговори на думите му, е тайното оръжие на всеки добър комуникатор, а съответно и на всеки велик лидер.

Доверие

Най-добрите лидери никога не спират да мислят за доверието – как да го печелят, как да го засилват и как да го запазват. Създаването на доверие е двупосочен процес. За целта трябва да опознаете хората, да ги разберете и да им отдадете същото уважение, което бихте искали да получите от тях.

Честност

Да казваш истината, дори когато това е трудно, е основата, върху която човек гради своята почтеност. Хората може да не харесат това, което ще им кажете, но те ще оценят вашата искреност. Честността е онова качество, което позволява на лидерите да запазят репутацията си дори в най-трудните времена.

Подкрепа

Подкрепата има различни форми – понякога тя е окуражаваща дума, а друг път е под формат на директна помощ за изпълнението на определена задача. Лидерът може да изрази подкрепа и с утешителни думи, когато нещо не е се получило по желания начин. Важно е вашите служители да знаят, че стоите зад тях, както в успехите им, така и в провалите им.

 ..........................

Лоли Даскал, президент и изпълнителен директор на консултантската фирма Lead From Within, в своя блог.

още по темата
още от Лидерство