Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Като питаме “Как върви?” все едно нищо не питаме

300

Снимка: Shutterstock

Любопитството и съпричастността са ключови лидерски качества, които рядко получават вниманието, което заслужават. Най-добрият начин шефовете да опознаят както своите служители, така и постоянно променящите се условия в компанията, за която работят, е като задават въпроси. По този начин те демонстрират уважение към идеите, чувствата и различните вярвания на хората от техния екип. Иначе казано, великите лидери се интересуват от това, което мислят другите и вземат предвид тяхното мнение, преди да предприемат действие.

Лидерите обаче не трябва само да задават въпроси, но и да помагат за изграждането на култура, в която служителите са окуражавани да правят същото.

„Когато хората задават въпроси, може да сте сигурни, че те са ангажирани със своята работа. Това показва, че те не са превключили на автопилот“, казва Уорън Бергер, автор на “The Book of Beautiful Questions: The Powerful Questions That Will Help You Decide, Create, Connect, and Lead”(Книгата на хубавите въприси: Как добрите въпроси ще ви помогнат да решавате, да създавате, да се свързвате и да ръководите).

Според Бергер добрите въпроси идват от любопитство, а не от желание за конфронтация. Интересът на човек трябва да е истински, за да може един въпрос да бъде полезен.

„Лесно е да задавате въпроси като „Как върви?“, при които не се интересувате от последващият отговор. Начинът, да покажете истински интерес, е като слушате внимателно и задавате последващи въпроси“, добавя той.

Това са няколко въпроса, които според Бергер показват истинско любопитство и загрижеността на лидерите за техните служители:

1. Защо?

Най-важният въпрос в кариерата на всеки лидер е този, който си задава сам. Той се състои от две части: първо - „Защо искам да бъда лидер?“ и второ - „Защо хората искат да ме следват?“. Бергер казва, че отговорът и в двата случая трябва да бъде един и същ. Властта, славата и богатството  могат да бъдат добри причини да поемете по пътя към лидерството, но в крайна сметка те са от полза само и единствено за вас.

„От друга страна, ако искате да разрешавате проблеми от живота на другите или да създадете организация, в която всички да работят с удоволствие, вие давате причина на хората да искат да бъдете техен лидер. Ако амбицията ви не надхвърля реализирането на личните ви интереси, то по-добре предоставете лидерските отговорности на някои ваш партньор.“, казва Бергер.

2. Какви са ценностите и принципите, които отстоявам?

Не може да зададете принципи и ценности, които вашата компанията да олицетворява, ако преди това не сте наясно с личната си ценностна система. Преди да можете да се наречете „лидер“, трябва да погледнете назад във времето и да си припомните различни точки от вашия живот - когато сте били на дъното и когато сте били на върха. Лидерите трябва да отдадат заслуженото внимание на влиянията, които са помогнали за формирането на тяхната личност: родители, учители, шефове и всички други хора, които са ги научили на нещо.  Те трябва да си припомнят за случаите, когато са защитили свои позиции, за да разберат кои са ценностите и принципите, в които вярват в действителност.

„Това е един доста сложен въпрос, но той оформя философията, която ще следвате във вашия живот и върху която ще бъде изграден вашия бизнес“, казва Бергер.

3. Какво е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени?

Този въпрос, който може да бъде от общ или по-конкретен характер(например чрез добавянето на думите „в този проект“), разкрива както потенциалните проблеми, пред които е изправена компанията, така и индивидуалните приоритети и притеснения на отделите членове на екипа. В допълнение към него идва и въпроса „Напредвате ли?“, които показва нивото на мотивация на служителите и начина, по който гледат на своята работа по проекта.

„Ако вашите служители имат чувство, че се въртят в кръг и че не постигат напредък, вие сте първите, които трябва да го знаят.“, казва Бергер.

4. Как мога да помогна?

Бившият главен изпълнителен директор на Campbell Soup Дъглас Конънт смятат това за най-важният въпрос, който един лидер може да попита. Той идва директно след въпросите за предизвикателствата и напредъка и представлява израз на смирение и подкрепа.

„Това е въпросът, с който трябва да завършвате почти всички ваши разговори с хората. Има обаче да имате предвид възможността тези хора наистина да имат нужда от помощ. Ако това е така, то тогава вие трябва да сте готови да им помогнете.“, казва Бергер.

5. С какво се справяме добре?

Повечето организации обикновено обръщат повече внимание на разрешаването на проблеми и предотвратяването на кризи, отколкото на отбелязването на позитивни събития и резултати.

„Разговорите в бизнеса много често гравитират към откриването и разрешаването на проблеми. Това е нормално и вие трябва да задавате такива въпроси. Трябва обаче да говорите и за нещата, които вървят добре и по план“, казва Бергер.

Ако искате екипния дух в компанията да бъде висок, трябва да осигурите на вашите служители възможността да говорят за своите успехи пред възможно най-широка публика. В крайна сметка, от вас като лидер зависи да ги поощтрите за добре свършената работа и да ги насърчите да продължат в същия дух, било то с някаква награда или просто с няколко добри думи.

Други въпроси, които ще ви помогнат да насочите дискусията в тази посока, са: „Какви са нашите силни страни?“ и „Как може надградим върху този успех?“

 6. Ясно ли е какво правим и защо го правим?

Основните членове на вашия екип – онези, които са били до вас от самото начало, са наясно с историята на компанията и с нейната визия за бъдещето. С разширяването на компанията обаче растат и различните задължения на нейните служители, което кара най-новите работници да се фокусират върху специфичните си задачи, вместо върху цялостната мисия на компанията(която в много случаи дори не им е разяснена).

„При този въпрос се нуждаете само от едно „да“ или „не“. Ако отговорът е „не“, то това трябва да се превърне във вашата отправна точка при комуникацията ви с новите служители. Следващото ви изречение трябва да започне с „Нека ви обясня““, казва Бергер.  

Лейн Бюканън за Inc.com

още по темата
още от Лидерство
16
Неделя
Юни