Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Бранд одит? Що е то?

101

Снимка: Shutterstock

Движейки се по най-древната бизнес логика, увеличението на приходите трябва да се съчетава с намаляване на разходите. И най-вече: винаги, когато е възможно, тези разходи да се избягват. Затова всички любители на изследванията първо се сблъскват с необходимостта да докажат ползата от инвестиция в тези дейности. Ето някои насоки, които са от помощ при бранд одитирането.

Целта на управлението на бранда е да изгради най-силните, уникални и благоприятни асоциации за бранда, за да бъде той избран от потребителите. Всички действия по развитие на продукта или услугата, ценообразуване, дистрибуция и комуникация са насочени в тази посока. Но дали те отговарят достататъчно точно на бранд позиционирането и на клиентските очаuвания, предпочитания и нагласи?

Отговор на този въпрос търси бранд одитът. При него основната цел е да се установи толкова точно, колкото е възможно, актуалното състояние на бранда във всички негови измерения. Ако се съпостави с маркетинговия одит, чиято основна цел е да се подготви план за подобрение на маркетинговото представяне на компанията, може да се каже, че бранд одитът е насочен в много по-голяма степен навън, фокусиран е върху клиентите. Той измерва “здравето” на бранда и разкрива източниците на бранд стойност. Крайният резултат от бранд одита е решение за повишаване стойността на бранда.

При бранд одита се събират двете гледни точки - от една страна, на компанията: отговаря на въпроса Какви продукти и услуги се предлагат в момента, как се предлагат на пазара и как са брандирани? И от друга страна - гледната точка на клиента: Кои дълбоко действащи възприятия и вярвания създават истинското значение на бранда и продукта? От съпоставянето на тези две гледни точки се извличат насоки (т.нар. customer insights), които да се развият в действия и да повишат стойността на бранда. По-високата стойност води до увеличено предпочитание на бранда, продукта, услугата, и води до по-висока устойчивост на пазарната позиция, включително при увеличение на потребителските цени. В крайна сметка тя увеличава приходите на компанията - веднъж директно от продажбите, и втори път - косвено - чрез по-високата стойност на актива “бранд”.

Бранд одитът съдържа две основни стъпки: “инвентаризация” на бранда и изследване.

още от Маркетинг
13
Вторник
Ноември