Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

"Жената е"

Марчела Абрашева

Госпожо Абрашева, трябва ли да делим мениджърите на жени и мъже? Има ли мъжки и женски стил на управление и кой е по-ефективен?- Изкушавам се да отговоря с две "не", но картината е по-сложна. Като чов

"Жената е"

 Мария Масларова-Гъркова

- Госпожо Масларова-Гъркова, трябва ли да делим мениджърите на жени и мъже? Има ли мъжки и женски стил на управление и кой е по-ефективен?- Това са стереотипи, които нямат място в 21. век. Успешните м

"Жената е"

Еми Барух и характерът, който устоява

ГОДИНАТА Е 1968. Еми Барух е ученичка във Френската гимназия и е нещо като тартор в класа си. С неин съученик издават вестник, който наричат "Ератикус" - от латинското errare - "странствам", но и "гре

"Жената е"

Мариела Христова

Госпожо Христова, трябва ли да делим мениджърите на жени и мъже? Има ли мъжки и женски стил на управление и кой е по-ефективен?- Още от дете не обичам делението "момичета на момчета" и си спомням, че

"Жената е"

Мануела Тотева

Госпожо Тотева, според Евростат България е на водещи позиции в ЕС по дял на жените в науката, технологиите, както и на мениджърски позиции. На какво според вас се дължи това?- Против съм ясното раздел

"Жената е"

Лиза Бонадона

Госпожо Бонадона, за или против квотите жени-мъже в бизнеса сте?- Ако има какъвто и да е дисбаланс, показващ, че различните гледни точки на обществото, в което живеем и работим, не са представени в ко

"Жената е"

Лидия Шулева

Госпожо Шулева, какво трябва да се промени, за да имаме повече млади жени, които растат като успешни мениджъри и предприемачи?- Необходимо е да се променят стереотипите за ролята на жените, не само на

"Жената е"

Красимира Чемишанска

- Госпожо Чемишанска, трябва ли да делим мениджърите на жени и мъже? Има ли мъжки и женски стил на управление и кой е по-ефективен?- Според бизнес психолозите и двата пола имат своите предимства и нед

"Жената е"

Красимира Стоянова

Госпожо Стоянова, трябва ли да делим мениджърите на жени и мъже? Има ли мъжки и женски стил на управление и кой е по-ефективен?- Не смятам, че трябва да делим лидерите на мъже и жени, може би и затова

"Жената е"

Красимира Райчева

- Госпожо Райчева, кой е световният лидер, в чийто екип бихте искали да работите? - Лидерите, които биха ме спечелили за своя екип, притежават определени качества. Те са динамични, целеустремени и взе

"Жената е"