Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Бранд одит? Що е то?

130

Снимка: Shutterstock

При инвентаризацията се цели създаване на актуален обхватен профил на предлагането и брандирането на всички продукти и услуги на компанията. Процесът е своеобразно каталогизиране във визуална и описателна форма на всички срещани при продуктите и услугите различни физически и вербални проявления на бранда: име, лого, символи, характер, опаковки, слогани, други търговски марки и техните елементи, свойства на продуктите или услугите, характеристики на бранда, цена, комуникация, политики на дистрибуция, както и всички други маркетингови дейности, свързани с бранда.

Бранд инвентаризацията помага да се определи евентуалната основа на клиентските възприятия и разкрива равнището на бранд последователност (има ли диверсификация между отделните продукти на бранда). Въпреки че е описателен подход, инвентаризацията на бранда може да подпомогне генерирането на идеи как по-добре да се управлява стойността на бранда - например Има ли много различни версии на използване на името на бранда, логото и подобни при един и същ продукт без очевидни причини? Логични и последователни ли са маркетинговите програми при свързани брандове?

Втората стъпка от бранд одита - изследването - е насочено към разбиране какво мислят и чувстват потребителите по отношение на бранда. Това също е действие, целящо по-добро разбиране на източниците на бранд стойност, както и определяне на възможните пречки. При него се използва комбинация от качествени и количествени изследвания, които да идентифицират и да дадат оценка на всички значими за бранда асоциации. Като подготвящи действия често изходна точка за изследването дава информацията от предишни проучвания и разговорите с вътрешния екип.

За пълнотата на разбиране и оценка на резултатите от одита на един бранд е важно да се одитират и основните му конкуренти, отчитайки позиционирането на база общите и различаващите характеристики.

 

Ваня Бабанин, бранд и репутационен експерт, специално за "Мениджър Нюз"

още от Маркетинг
16
Събота
Февруари