Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Дигиталният маркетинг има решение за всеки проблем в бизнеса

Николай Стоянов е експерт в дигиталния маркетинг с над 10 години опит на местния и международния пазар като работи както за малки, така и за едни от най-големите компании в света. През 2019 г. решава да създаде агенция за дигитален маркетинг в България Influence Vibes , която е фокусирана в промяна на цялостната среда на маркетинговите услуги у нас и засилване на конкурентноспособността на малки и големи компании на различните пазари. Снимка: Личен архив

В момента, в България има няколко основни сектора, които се развиват с бързи темпове и точно затова имат нужда от компетентни маркетингови услуги, казва  Николай Стоянов, основател на агенцията за дигитален маркетинг Influence Vibes.

- Маркетингът е от съществено значение за всеки бизнес, но никой не е по-гладен за добър маркетинг от стартиращите фирми. Как се променя според вашите наблюдения отношението на малките прохождащи компании към инвестициите в качествени маркетингови услуги?  

- През последните години забелязваме, че все по-силно се усеща търсенето на качествени маркетингови услуги, особено в държави от източна Европа, включително България. Доста от стартиращи компании в България споделят, че дълго време не са получавали нужното качество на услуги, което са търсили. Не са малко случаите, в които агенции, специализирани в дигитален маркетинг, харчат максимални бюджети без да отделят време върху резултатите на своите клиенти и оптимизирането им. В този смисъл клиентите наистина задават стандарта и търсят все по-качествени маркетингови услуги.

- Можете ли да посочите пет задължителни маркетингови подхода, на които един стартиращ бизнес трябва да заложи, за да се открои сред конкурентите и да расте?

- Има най- различни подходи, но кой от тях ще се приложи, зависи до голяма степен от типа на дадения бизнес, както и таргетираните пазари, на които компанията иска да се позиционира или да продава своите услуги или продукти. Ние лично винаги подхождаме по почти еднотипен начин към повечето бизнеси, без значение дали имаме голям или малък опит в тяхната индустрия. Първо е много важно собствениците на бизнес или техният маркетинг екип да се запознаят много добре със своята аудитория, да си изяснят в детайли профила на човека, който би купил техните продукти и услуги и пазарът, на който искат да се позиционират и да продават. Втората правилна стъпка е да се направи одит на моментното маркетингово състояние на компанията и на нейните основни конкуренти. Този одит показва доста добре кое липсва при позиционирането на бизнеса, какво и как предлагат конкурентите и в какви мащаби по набелязаните вече пазари. Третата стъпка, която при 90% от компаниите липсва, е да се създаде маркетингова стратегия и план на изпълнение за дълъг период от време според точно определена финансова рамка и резултати, които трябва да се постигнат. Тази стратегия на развитие е много важно да се изпълнява, но и да следва в темпо промените и динамиката на конкуренцията и/или на потенциалните бизнес клиенти. Компании, които могат да си позволят да отделят дори и малки бюджети за тестване на различни подходи при самото изпълнение на маркетинговия план с цел събиране на възможно най-много данни за техните потенциални клиенти и аудитория би било една перфектна 4-та стъпка. Повечето собственици на бизнес или агенции подценят силата на използване на информация, която са придобили под формата на маркетингови данни. Ако бъдат разчетени добре и използвани по правилния начин тези данни биха довели до драстично оптимизиране на разходи и увеличаване на производителността на една кампания онлайн. Като пети поред основен подход можем да поставим ежедневното оптимизиране на дигиталните активности според вече придобити клиенти /дори и да са малко/ и маркетингови данни. Оптимизиране на процеси, кампании и други елементи, които ще доведат до по-добър така наречен “user experience” е от ключово значение за постигане на по-добри резултати.

- Каква е правилната стратегия в ситуация, в която една компания иска да оптимизира разходите за маркетинг и да увеличи успеваемостта му в същото време?

- Оптимизирането на разходите за маркетинг е най-съществената част за успешен растеж, защото това е един от основните разходи на всяка една компания. В много случаи клиентите идват при нас точно с идеята да се оптимизират разходите, като в повечето случаи, концентрираме усилия в хората, които са в техният екип.  Има много методи за оптимизиране на разходи, но основният е да се обогатят знанията на вътрешно-корпоративния маркетинг екип и да се приложи правилна стратегия и план за постигане на нужните цели. Много често се оказва, че се харчат огромни бюджети, за нещо, което не носи нов бизнес на компанията или похватите, които се използват, не са приложени правилно.  Обучението на екип, прилагането на правилните похвати, комбинирани с подбора на точните инструменти винаги носи по-добри резултати с по-малък бюджет.

- Какви са най-подходящите маркетингови решения за българските компании, които искат да продават своите продукти и услуги на международния пазар?

- Няма универсални рецепти - маркетинговите решения са безбройни в днешно време, включително и такива, които са създадени да решават точно определен проблем в бизнеса.  Съветът ми е винаги компаниите да търсят професионалист или агенция, която има нужния опит на пазарите, в които компанията иска да продава продукти и услуги. Много е важно да се разбира индивидуалната култура на всяка една държава, защото винаги методите и подходът, които продават се избират според това, как и кога потенциалният клиент реагира на поднесената информация. Поднасянето на информация чрез правилната платформа или място е също от ключово значение, защото не всяко нещо, което работи на Запад например, би работило на Изток.

- Какви са прогнозите ви за развитието на дигиталните маркетингови услуги у нас – от кои иновации в сектора бизнесът тепърва ще се възползва?

- В последните години маркетинговите услуги у нас се развиват в положителна насока, но с плашещо бавно темпо. Забелязва се огромно количество на „маркетинг специалисти“, които за съжаление нямат поглед върху начина на правене на бизнес извън пределите на България. Затова и една от основните ми цели е да помогна за изграждането на растяща маркетинг индустрия, която предоставя качество на услуги според нуждите на бизнеса, за постигане на резултати на разумна цена. Моделът на теоретично обучение в академии и образователни институции в много случаи не дава нужния капацитет от знания и умения, защото не може да предостави реалната работна среда, в която сегашните и бъдещи специалисти да развиват своите качества. Лично аз, и моята компания насочваме много усилия да обучаваме маркетинг екипи и собственици на бизнес, както на стартиращи, така и на вече големи компании.  В момента в България има няколко основни сектора, които се развиват с бързи темпове и съответно, имат нужда от компетентни маркетингови услуги – например, бързо растящите технологично насочени компании, човешките ресурси и агенции за подбор на персонал. Агенциите за подбор на персонал и човешки ресурси в момента са компаниите, които имат най-голям проблем, защото от тях зависи до голяма степен растежа на бързоразвиващите се компании. В капсулована икономика като нашата, в която има огромен недостиг на подготвени кадри, тези компании нямат друг избор, освен да подходят по нов и различен от традиционния начин за намиране на подходящи кадри за бизнеса. Прилагането на качествени маркетинг услуги, фокусирани в привличането на кадри е един добър старт за подобен новаторски подход.

още от Маркетинг