Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Мигът на маркетинга

103

Специализиран софтуер отваря врати към напълно нови отношения с клиентите

Всеки ден милиарди хора по света изживяват множество моменти, които са важни за тях и за близките им. От гледна точка на маркетолозите тези моменти създават безброй "сигнали", които включват не само контекст (например къде се намира човек или какво устройство използва), но и намерение - какво иска или планира да направи потребителят. Тази комбинация от контекст и намерение е златна мина за специалистите, защото им дава повече възможности да бъдат релевантни и свързани с потребителите откогато и да било преди.

Тези моменти, в които клиентът е готов да разкрие своите предпочитания и да бъде повлиян, ние наричаме "мигът на маркетинга". Този подход е наличен и достъпен днес благодарение на технологичните инструменти, създадени и усъвършенствани, за да осигурят максимално добро разбиране и клиентско изживяване. Ефективният маркетинг е гъвкав и таргетиран най-вече защото притежава необходимата информация за клиентите си.

SAP Hybris Marketing Cloud позволява на маркетолозите успешно да общуват с клиентите, събирайки информация през множество канали както за минали взаимодействия, така и за очаквано поведение и настоящи мотивация и намерения. От друга страна, технологията позволява лесно да бъде идентифицирана правилната аудитория, да бъдат изградени правилните кампании с персонализирани послания и те да бъдат доставени през множество комуникационни канали.

Кои са ключовите аспекти на SAP Hybris Marketing Cloud?

  • Инструменти за сегментация на големи обеми данни, които позволяват правилното таргетиране с актуална клиентска база данни;
  • По-гъвкави и целенасочени кампании, спестяващи ненужни маркетингови разходи;
  • Целенасочени и релевантни предложения и послания;
  • Многопластови и многоканални кампании през имейл, SMS, социални мрежи, платено търсене, физическа интеракция и др., както и продължение на съществуващите лийдове;
  • Автоматизирани кампании, които улавят и реагират на клиентските взаимодействия;
  • Маркетинг календар с 360-градусов поглед върху всички кампании;
  • Пълен поглед върху представянето на всяка кампания в реално време;
  • Интеграция - едно общо приложение за създаване на идеи, анализ, планиране, колаборация, изпълнение и проследяване на представянето.

Advertorial: Начо Стригулев, Венцислав Савов

още от Маркетинг