Най-важна ще бъде интеракцията с потребителите

Силвия Костова има 15-годишен професионален опит в областта на корпоративните комуникации, маркетинга и медиите. От 2014 г. е началник управление „Корпоративни комуникации и маркетинг“ в Пощенска банка. Сред основателите на комуникационна агенция All Channels Group, където повече от 10 години заема мениджърски позиции. Била е директор „Корпоративни комуникации“ в холдинга на „Винпром Пещера“, където е отговаряла за комуникационната политика на водещи български компании в сферата на бързооборотните стоки. Работила е още като Press Officer в Администрацията на президента и като журналист в печатни и електронни медии. Има магистърска степен по „Журналистика и масови комуникации“ от СУ, прави докторантура пак там.

Какво работи в маркетинга в България? С какъв тип мислене се отличава българската млада аудитория? Какви ще бъдат ефективните методи да се рекламира в предстоящата 2017 г. и какви ще са вече отживелите практики?

На тези и други въпроси отговарят в поредица от интервюта в раздела за маркетинг на сайта ни едни от водещите маркетолози в България - носителите на награди BAA Awards 2016 от Българската асоциация на рекламодателите (БАР).

В това последно интервю от поредицата днес участва Силвия Костова, ръководител корпоративни комуникации и маркетинг в Пощенска банка. Ето какво казва тя. 

..............................

​- Г-жо Костова, Пощенска банка спечели награда на БАР с кампания за студентското кредитиране. Какво е особеното в маркетинга на такъв банков продукт?

- Студентското кредитиране е силно конкурентна категория и маркетингът на такъв продукт винаги е предизвикателство. Щастлива съм, че постигнахме високи резултати в стратегически специфична и перспективна за нас целева публика. Трябваше да „преведем“ посланието си на езика на младите хора, както и към т.нар. gatekeepers или техните родители. Целта ни беше да бъдем остроумни, кратки и ясни. Успяхме да се отличим с нетрадиционен подход и интересна идея, които винаги работят в комуникацията, независимо какъв е пазарът. В нашия бизнес успешни са тези, които мислят нестандартно, креативно и предлагат реални ползи на клиентите си. Радвам се, че усилията ни бяха забелязани и оценени от журито на конкурса.

- Какви идеи превърнахте в цели? Къде срещнахте затруднения?

- В Пощенска банка непрекъснато си поставяме амбициозни цели и този път не направихме изключение. Често казвам, че за да е успешна една кампания, трябва предварително да са уточнени бизнес целите ѝ и как те ще бъдат измерени. С ясно и таргетирано послание успяхме дори да ги преизпълним. Отчетохме 51% ръст в броя отпуснати кредити за студенти. Това беше изключителен успех, особено спрямо трайната тенденция на спад в броя на студентите в страната и респективно спад в броя на отпуснатите кредити през последните 3 години. Относно втория ви въпрос - не бих казала най-голямата трудност, но може би най-голямото предизвикателство при реализирането на кампанията за нас беше малкият бюджет, с който разполагахме. Въпреки това се справихме отлично и използвам момента, за да благодаря на колегите за положените усилия.

- Какви интересни изводи за българското население получихте в резултат от тази кампания?

(Продължава на страница 2.)

още от Маркетинг