нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Първите стъпки за създаване на маркетингов отдел

Снимка: Shutterstock

Бизнесът ви расте и се развива, време е да надграждате и да структурирате дейностите в отдели и направления. Или пък, вече имате формирана структура - и в двата случая, едно от най-важните звена, на които трябва да обърнете специално внимание, е маркетингът. Тези 5 лесни стъпки ще Ви помогнат да създадете такъв отдел или пък да направите преоценка на работата му.

1). Дефинирайте ясно какви задачи стоят пред отдела:

дали отговорностите на маркетинговия отдел ще се ограничават само до комуникация на стоките и услугите или ще покриват целия спектър на класическия маркетинг - с развитие (най-малко участие при развитието) на продуктите и услугите, ценовата и дистрибуционната политики? Ще включват ли и дейности по управление на репутацията - стратегически комуникации, ангажираност и въвлеченост на служителите, лидерско изграждане на ключовите мениджърски позиции и т.н.

2). Определете мястото на маркетинговия отдел в организацията:

на кого ще е подчинен функционално? Ще има ли особености при административното управление (например матрична структура) или одобрението на бюджетите (например съгласуване с контролинг)? С кого в организацията се очаква да си сътрудничи най-тясно и формализиран ли е процесът? Има ли дейности, изнесени в други отдели, които следва да функционално да се съгласуват с маркетинговия отдел?

още от Маркетинг