нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Ако марката е личност

Реклама на North Face - wiggle.co.uk

Всяка марка има личност. В ума си, хората й придават човешки черти.

Някои автори твърдят, че идеята за личността на марката е основно свързана със субективното човешко възприятие. Според тях хората възприемат марката като носител на реални черти, свързани с материалните неща, които тя обозначава и същевременно като носител на други черти, които нямат връзка с това, което човек вижда, или което може да докосне. Вторите се смятат за породени от неосезаемото.

Характерът на марката в човешките представи е свързан с вярванията на хората, с ценностите им, предразсъдъците, с нагласите, интересите и собственото им наследство. Мнозина в англоезичната литература разглеждат личността на марката като уникална в ума на всеки човек.

Каквато и да е, маркетинг специалистите са единодушни, че тя е ценен фактор в увеличаването на емоционалната връзка на хората с нея, на ангажимента им към компанията и на това доколко свързани се чувстват те с продукта или услугата, които тя обозначава. В този смисъл, връзката им с марката е същата като начина, по който те се свързват с други хора в живота и се привързват към тях.

Нова теория: Не купуваме стоки, наемаме ги

Колко пъти сте чували израза „потребителят притежава марката”? Ако сте в маркетинг професията, вероятно много пъти, защото е вярно. Независимо какъв е продуктът или услугата, които една компания предлага на таргет пазара, успехът им или провалът зависи от това дали потребителите купуват това, което продавате. В някои случаи могат да го купуват, защото е най-евтино и качествено. В други, защото се свързват с името и чувстват, че имат лично отношение към фирмата или носталгия. Тогава са готови да платят неразумно повече.

Хората правят избора си за покупка на базата на комплекс от асоциации с отделните марки. Компаниите харчат милиони за рекламни акции, за да могат да повлияят на тези асоциации и да предрешат какви да бъдат те. Както всички ние избираме приятелите си според личността им, марките могат да предизвикват същия тип отговор в потребителите.

още от Маркетинг