нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Културата на компанията е все по-важна за висококвалифицираните кадри

Ели Стойнева, съосновател и ръководител „Бизнес развитие“ в Top Skills Recruitment, Димитър Калев е съосновател и управляващ партньор. Снимка: Юлиян Донов

Изграждаме дългосрочни партньорства и с клиентите, и с търсещите работа, казват съоснователите на HR агенцията Top Skills Recruitment* Ели Стойнева и Димитър Калев

- С какви затруднения се сблъскват мениджърите при откриването на подходящи кадри за техните екипи?

Ели Стойнева: Едно от тях е привличането на висококвалифицирани таланти, които са по-малко склонни да сменят работата си. Предизвикателство на пазара у нас в момента е емоционалното обвързване на служителите с компанията. Високата заплата и богатият социален пакет вече не са достатъчни за привличането на подходящи професионалисти. Хората осъзнават, че личното удовлетворение на работното място е главен приоритет и съответно са и по-взискателни към бъдещия си работодател. Относно подбора интервютата се провеждат предимно дистанционно, но немалко компании държат да се срещнат с кандидата на живо.

- В момента активно търсещите работа ли са повече от пасивно оглеждащите се за нова, по-добра позиция?

Димитър Калев: До месец март кандидатите бяха по-скоро пасивно оглеждащи се, а не активно търсещи нова работа. По време на пандемията това се промени, немалко хора загубиха работните си места, много българи се завърнаха от чужбина и пазарът се пренасити с активно търсещи работа. Усети се намаляване на броя на висококвалифицираните кадри, които желаят да сменят работата си, като например в IT сектора. През второто тримесечие на 2020 г. забелязахме сериозно повишение на активно търсещите работа, но към момента балансът е приблизително възоб­новен спрямо тенденцията от миналата година.

- Какви са предимствата на вашия модел на работа с клиенти и кандидати?

Димитър Калев: Работата ни се изразява в това да преценяваме, доколко нуждите на клиентите ни могат да се срещнат с очакванията на кандидатите. Успехът в нашите партньорства се дължи на това, че сме изградили дългосрочно доверие с работодателите. По този начин съвместно преодоляваме затрудненията в откриването на квалифицирани за ролята кадри.

Ели Стойнева: Като медиатор между търсещите работа и работодателите имаме предимството винаги да сме в крак с тенденциите на пазара. С кандидатите си поддържаме постоянна комуникация като по този начин се превръщаме в техни лични консултанти, насочвайки ги във всеки етап от кариерния им път. Съдействаме им в развиването на ключови умения и ги направляваме по време на целия процес.

***

*Top Skills Recruitment е агенция за подбор на персонал, оперираща у нас и в чужбина. Дейността ѝ включва подбор, лизинг на персонал (временна заетост), хедхънтинг, кариерни консултации, курсове за развиване на ключови умения, проучвания на пазара на труда. www.topskills-bg.com

Венцислав Савов. Текстът е от бр. 09 на списание "Мениджър"

още от Мениджмънт