Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Зорница Русинова: Работим с 22 общини децата без семейства да имат подкрепа и от местната общност

Заместник-министър Зорница Русинова откри спортна площадка в двора на Дневния център за деца с увреждания в Димитровград. Снимка: МТСП

В последния етап сме на най-голямата и значима реформа в социалния сектор – затварянето на специализираните институции за деца, казва заместник-министърът на труда и социалната политика

- Г-жо Русинова, в Димитровград всички институции за деца са закрити още през 2006 г. Какви социални услуги се предоставят в общината?

- Горди сме, че Димитровград е сред добрите примери за деинституционализацията на децата. Всички специализирани институции са закрити още преди началото на реформата за извеждането на децата от домовете през 2009 г. На територията на общината се предоставят разнообразни социални услуги, както за деца, така и за възрастни. Сред добрите примери, които бяха представени по време на инициативата Дни на социалните услуги, е Дневният център за деца с увреждания.

- Как се приемат от обществото децата от социалните услуги?

- За съжаление сме изправени пред сериозни предизвикателства за приемането на тези деца и младежи. С кампанията „Мисията е възможна“ се стремим да покажем, че няма различни деца и да помогнем на тези, живеещи извън семействата си, да се чувстват пълноценни граждани. Освен от качествена здравно-социална грижа, те се нуждаят от подкрепата на цялото общество - връстниците им, родителите на другите деца, съседите.

- Какви дейности включва кампанията „Мисията е възможна“?

- Работим съвместно с 22 общини от цялата страна. Чрез различни инициативи полагаме усилия за преодоляване на общите страхове и неразбиране към процеса на деинституционализация на грижите за деца. Важно е да покажем социалното израстване и развитие на децата от социалните услуги – техните таланти, умения и начините им да се справят с предизвикателствата на живота.

 

***

Дневният център за деца с увреждания – Димитровград предоставя почасова и целодневна грижа на деца от 3 до 18 години, с двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с протокол от ЛКК или ТЕЛК. Деца под 3-годишна възраст могат да ползват почасови грижи. Дневният център за деца с увреждания е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня,

свързани с предоставяне на транспорт, храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Осигурява безопасна и сигурна среда, в която всяко дете има възможността да развие потенциала си и да придобие социални компетенции и умения за самостоятелно справяне в живота, практическа и социална автономност, развитие на познанието и интелектуалния му потенциал. В центъра се осъществява комплексна корекционно-възпитателна работа, рехабилитация, социализация, психологическо консултиране на деца и семейства.

***

„Мисията е възможна“ е национална кампания на Министерството на труда и социалната политика чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, целяща промяна на негативните обществени нагласи спрямо децата от социалните услуги. Повече за „Мисията е възможна” като кампания и дейности можете да прочетете на http://esf.bg/misiata.

още от Общество