нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

3 млн. лв. по de minimis за регистрираните тютюнопроизводители

Снимка: Getty Images

Тютюнопроизводителите ще получат подкрепа в размер на 3 млн. лв. по схемата de minimis, реши Държавният фонд "Земеделие". Финансова помощ обаче ще получат само тези стопани, които са включени в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2021 г. Кандидатите по схемата трябва да имат вписани количества реализирана продукция в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2020 г. 

Извънреден de minimis на практика ще получат 2113 от общо регистрираните 3320 тютюнопроизводители, тъй като това са активните стопани, които не само са вписани в регистъра, но и са реализирали продукцията си за 2020 година. Те ще бъдат компенсирани заради засушаването, което нанесе значителни щети върху отглежданата култура и за високите цени на газа, които доведоха до повишаване цените на торовете и препаратите.

Приемът на заявления за подпомагане се очаква да бъде открит до края на настоящата година. Помощта ще се предостави в началото на 2022 г., поради достигнат национален лимит по de minimis за настоящата година и невъзможност за изплащане на подпомагането през 2021 г.

Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни финансови години. Предстои ДФ "Земеделие", съвместно с компетентните дирекции в земеделското министерство, да изготвят указания за предоставяне на помощта. 

още от Политика