нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

От идеята до резултата - 10 прости правила

Кажете, колко често ви спохождат умни мисли? А колко от тях реализирате успешно до резултат, който води до осезаема промяна? Всъщност, полезният въпрос е, какъв е пътят от идеята до резултата. Ето няколко простички правила, проверени в практиката. събрани от Inc.com.

1. Правилото на бързия старт. Започнете реализацията на идеята си колкото се може по-бързо. Не губете време в размишления, колебания и изчисления, а се насочете към достъпен метод за осъществяването й. Освен това, при бързия старт няма да имате време да се разколебаете и да намерите достатъчно убедителни аргументи за отхвърлянето й.

2. Правилото „Започни от най-простото”. Тръгнете с малки стъпки, изберете за начало най-лесната от тях и постепенно се движете към по-сложното.

3. Правилото на петнайсетте минути. Обещайте си, че всеки ден ще посвещавате 15 минути на реализирането на вашата идея. Подгответе се, настройте алармата на часовника или мобилния си телефон и започнете. Когато алармата звънне, спрете и си задайте въпроса имате ли желание и вдъхновение да удължите още малко този срок. Ако отговорът е „да”, продължавайте до постигането на нужния резултат, който в никакъв случай не е необходимо да е окончателният. Може просто да е резултат на етапа, който сте си набелязали за финализиране.

4. Правилото на мотивацията. Обмислете добре и визуализирайте до какво ще доведе резултатът от вашата идея – например, искате да започнете някакъв свой бизнес, да отворите верига от заведения, различна по концепция от масово разпростанените кафенета, ресторанти, закусвални и т.н. Изграждането на тази представа всъщност е мотивацията, която ще ви помогне да направите толкова крачки, колкото са нужни за постигането на резултата. В обмислянето на постижението задължително включете разсъждения за негативните последствия от липсата на резултат. Това също мотивира.

5. Правилото на плана. Съставете си план на действие и се опитайте да предвидите в него слабите звена. Важно е, защото точно те могат да ви подведат или провалят в решаващия момент ако не ги предвидите навреме и не вземете мерки за неутрализирането им.

още по темата
още от Техники за успех