Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

И служители, и работодатели искат нов модел на работа

shutterstock

Светът е готов за нов модел на работа, като и работодатели и служители искат той да е комбинация между работа от вкъщи и офиса. Това сочат данните и изводите от най-новото проучване на световния лидер в областта на HR решенията Adecco Group. То е проведено през май сред 8000 служители и топ мениджъри на възраст между 18 и 60 години, които досега са работили в офис среда.

Основните изводи гласят:

  • Всички искат нов „хибриден“ модел на работа

За три четвърти (74%) от анкетираните служители комбинацията от офис и дистанционна работа е най-добрият вариант занапред. Според тях най-оптималният модел на работа е за прекарване на половината от времето в офиса (51%), а другата половина на отдалечено работно място (49%). С този модел са съгласни и топ мениджърите в компаниите, като почти осем от десет (77%) от тях заявяват, че компаниите им ще получат предимство като се адаптират към новите работни процеси, които пандемията Covid-19 налага.

  • Краят на фиксирания 8-часов работен ден и 40-часовата работна седмица.

Друг интересен извод от анализа на отговорите на анкетираните вероятно сигнализира за края на фиксирания 8-часов работен ден и 40-часовата работна седмица. Според анкетираните (69%) постигането на поставените цели, а не работното време трябва да бъде основният фактор за тяхната оценка. Голяма част от топ мениджмънта на компаниите (74%) също е съгласен, че продължителността на работната седмица трябва да се преразгледа.

  • Нов набор от лидерски умения

Изолацията по време на пандемията показа още, че е нужен нов набор от лидерски умения, които ще останат  изключително важни за съвременното лидерство и занапред. Емоционалната интелигентност се очертава като определяща черта на днешния успешен мениджър, като пандемията извади на преден план и важността на меките умения (soft skills) при лидерите на компаниите.

  • Универсален „апетит“ за масово усъвършенстване

Подобно на желанието за по-добра адаптивност към новите работни процеси, изводите от проучването показват и „универсален „апетит“ за масово усъвършенстване. Шест от десет анкетирани казват, че дигиталните им умения са се подобрили по време на изолацията, докато други две трети (69%) търсят допълнително усъвършенстване на познанията и уменията си. Някои от тези умения включват дистанционното управление на хора (65%), меките умения (soft skills) (63%) и креативното мислене (55%). Това ускорено придобиване на нови умения по време на пандемията е оценено като много позитивен знак.

  • По-голямо доверие - повече отговорност

Последната тема, която разглежда проучването е за доверието и отговорностите в новия работен свят. Компаниите бяха изправени пред предизвикателството да подкрепят служителите си по време на кризата и в резултат на това доверието в корпорациите се е увеличило.  88% от анкетираните казват, че техният работодател отговаря или надвишава очакванията им за адаптиране към предизвикателствата на пандемията. Но с това засилено доверие, идват и повишени очаквания. Докато бъдещето на труда е колективна отговорност, 80% от служителите смятат, че техният работодател е отговорен за осигуряването на по-добър режим на работа след преразглеждане и възстановяване на нормите, в сравнение със 73%, които казват, че правителството е отговорно. 72% са съгласни, че това е индивидуална отговорност, а 63% вярват, че е в ръцете на профсъюзите.

още от Управление