нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

7 истини за отговорността

Снимка: Shutterstock

За всички години, прекарани в света на бизнесa, работейки със стотици фирми, екипи и мениджъри, има една тема, която винаги остава някак си недоизяснена. Това е темата за отговорността.

Повечето хора са съгласни, че тя е изключително важна за успеха на техния бизнес, но рядко има такива, които могат да обяснят защо е важна и какво точно е нейното влияние.  Те не знаят как да изградят култура на отговорност и просто се надяват, че  нещата ще се случат от само себе си.

Надеждата обаче не е стратегия за успех!

Това са седем истини за отговорността, които ще ви помогнат да я разберете по-добре и да подобрите нивата на отговорност на всяко равнище във вашата организация.

1. Отговорността започва от вас

Ръководителите определят фирмената култура. Ако искате да създадете култура на отговорност, трябва да започнете от себе си. Вашето поведение трябва да бъде примера, който останалите да следват. Ако искате да научите хората да поемат отговорност за действията си, трябва да им покажете, че самите вие спазвате обещанията си и че изпълнявате поетите ангажименти. Все пак, ако вие не спазвате правилата, защо някой друг би го направил.

2. Вие носите най-голямата отговорност

Като лидер вие носите отговорност както за всички провали, така и за всички успехи, с които може да се похвали вашата организация. Отговорността е неразделна част от длъжностната характеристика на всеки лидер. Липсата на отговорност на ръководните нива е една от основните причини за провала на множество компании.

3. Отговорността не е нещо еднократно

Отговорността не е нещо еднократно, а постоянно. Безотговорните хора винаги търсят начин да прехвърлят вината на някой друг, когато направят грешка, и да си припишат заслугите, когато резултатите са добри. Това поведение показва на другите, че не може да ви имат доверие и че компанията ви не цени високо отговорността. Добрите лидери знаят, че отговорността не е нещо, което могат да включват и изключват, когато намерят за удобно. 

още от Управление