нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Тайните на ефективното делегиране

Снимка: Shutterstock

Не можете да бъдете ефективен ръководител, ако не сте овладели изкуството на делегирането. Макар че някои лидери смятат, че делегирането не си заслужава, защото отнема прекален много от тяхното време и внимание, ако то бъде реализирано по правилния начин, ще забележите, че вашите служители са по-продуктивни и щастливи от своята работа.

Когато служилите ви знаят, че им вярвате достатъчно, за да им възложите важна задача, те стават по-мотивирани и ангажирани с нейното качествено изпълнение.

Според едно изследване, 53% от предприемачите вярват, че могат да увеличат бизнеса си с повече от 20%, ако делегират само 10% от своите задачи на някой друг.

Ако все още не сте се научили как да делегирате ефективно, започнете с тези 8 прости стъпки:

1. Винаги давайте обратна връзка

Уверете се, че винаги споделяте с вашите служители както позитивните отзиви, така и критиките към тяхната работа, за да знаят къде се справят добре и какво трябва да бъде подобрено. Значително по-вероятно е доброто им представяне да продължи по-дълго, когато те получават признание и биват поощрявани. Бъдете щедри с повишенията, бонусите и благодарностите, когато някои се представя наистина изключително.  

2. Наблюдавайте напредъка на служителите по делегираните задачи

Важно е от време на време да проследявате напредъка на вашите служители, за да улавяте проблемите в момента, в който те възникват, а не след като са се превърнали в критични. По-неопитните служители имат нужда от повече надзор, докато „ветераните“ могат работят по-добре в по-свободна обстановка, която им позволява да използват собствената си инициативност и изобретателност.

3. Дефинирайте ясно какво искате от вашите служители

Уверете се, че служителите ви разбират отговорностите и задълженията, които поемат, когато им делегирате задача. Поискайте от тях да повторят каква точно е задачата им и да потвърдят, че я приемат.

4. Делегирайте правилните неща

Сред основните неща, които може да делегирате, попадат често повтарящите се задачи, присъствието на определени срещи и дейностите, които ще са част от бъдещите отговорности на екипа. Запазете за себе си оценките на представянето, консултациите, поверителните задачи, възложената конкретно на вас работа и чувствителните ситуации.

още от Управление