нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

7 стратегически умения за по-ефективно лидерство

Снимка: Shutterstock

Съвременната бизнес среда е по-взискателна и безкомпромисна от когато и да е било. Фактори, които неотдавна щяха да бъдат приети за необичайни и изключителни, като глобалната конкуренция, взискателните акционери и клиенти, бурните пазари и постоянно променящите се технологии, вече са част от нашето ежедневие.

Днес, повече от всякога, успешните организации зависят от качествата и способностите на своите лидери. Ефективното лидерство от своя страна  се изразява в няколко основни принципа, които могат да бъдат прилагани във всяка ситуация, колкото и сложна и непредвидима да изглежда тя.

Това са няколко принципа, които ще ви превърнат в по-ефективен лидер:

1. Бъдете гъвкави, но и решителни

За да бъдете ефективен лидер, трябва да се научите да балансирате между това да бъдете непреклонни в защитата на това, което смятате за правилно, и да се адаптирате към чуждите идеи и предложения, които оценявате като най-добри. Великите лидери знаят как да плават по течението без да се отклоняват от своя път.

2. Делегирайте, но не бъдете прекалено взискателни

Прекалено много лидери смятат, че трябва да контролират всеки аспект от работата на своите служители, ако искат тя да бъде изпълнена добре. Позволете на вашите служителите да правят това, за което сте ги назначили. Позволете им да правят грешки и да се учат от тях, за да се превърнат в по-добри професионалисти. Когато делегирате мъдро и често, вие развивате вашите лидерски умения и печелите доверието и уважението на вашия екип.

3. Задайте ясни цели и дайте насоки за тяхното постигане

Всеки служител се нуждае от насоки и препоръки в своята работа, за да бъде сигурен, че допринася за развитието на компанията. Задайте конкретни и измерими цели и следете редовно напредъка по тяхната реализация.

още по темата
още от Лидерство