нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Силата на конструктивната критика

Shutterstock

Има много начини да се направи един продукт по-добър, както и да се подобри рекламата му. Целият процес на рекламирането, от брифа до общуването с клиента и потребителя, може да стане по-добър чрез един основен похват: конструктивната критика.

Тя не коства пари, коментират авторите в About.Advertising.com. Няма нужда от закупуване на инструменти, с които да се приложи. Може да се създаде с много малко или почти никакво допълнително обучение.

Силата на конструктивния обратен коментар се състои от няколко елемента. 1.) Критиката трябва да е с позитивен мотив и тон. Без задни мисли или вербална агресия. 2.) Изказването трябва да е поднесено по дружелюбен начин. (Тук се включват и невербалните знаци в комуникацията.) 3.) Критиката трябва да е брутално честна. 4.) Важно е да е такава, че накара нещата да заработят по-добре. 5.) И да е толкова силна и невъзможна да се пренебрегне, че да пренасочи процеса на работата.

Всички тези елементи трябва да се включат в нея, употребата на само един от тях е неправилна. Не е редно да поднасяте честна критика, но с горчиви и груби думи. Не е хубаво да сте толкова позитивни, че да не успеете да промените нищо в процеса на работа. Накарайте нещата да заработят по-добре, но не за сметка на морала на отбора. Не действайте от егоистични подбуди, когато критикувате. Мислете екипно!

още от Маркетинг