Затвори

Работната среда на бъдещето

Pexels

Критична оценка на отправната точка, къси спринтове между голяма картина и детайлите, приоритет на скоростта над перфекционизъм, внимание към екипа - това са сред ключовите принципи на работа в криза за запазване на организационната ефективност според Теодора Петкова, председател на УС и главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“, изведени от непосредствен личен опит на управление в последните месеци. Скоростта преди всичко е от значение в такива моменти като управленски модел, обобщи тя по време на проведения наскоро уебинар SMART WORK – Бъдещето е тук, организиран от Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ). По време на форума бяха изнесени данни*, които очертаха нови тенденции на пазара на кадри. Работната сила у нас  оставят на предни позиции честността, иновативността и креативността на желания от тях работодател, е един от изводите на специално проучване, проведено от "Тренд" по повод съществените размествания на пазара на работна сила и настъпилите бързи промени в модела на труд.

Размерът на възнаграждението и възможностите за кариерен успех запазват значимостта си на водещи фактори при наемане на работа, но прави впечатление предната позиция и на желанието за баланс между професионалния и личния живот.

Сред най-желаните работодатели в България се открояват глобални компании в секторите на бързооборотните стоки, информационните технологии и горивата, телекомуникационните компании и хранителните вериги, както и държавни компании като Летище „София“ и АЕЦ „Козлодуй“.

Голяма част от респондентите отбелязват също, че на българския пазар има работодатели, които отговарят на всички техни критерии в търсенето на работна позиция.

 

*Проучването е реализирано от изследователски център „Тренд“ сред 1004 лица на възраст над 18 години през февруари 2020 година. Извадката е представителна за българските студенти редовно обучение (бакалавърска и магистърска степен) от медицински университети и факултети, ВУЗ-ове и специалности по изкуствата, както и военните ВУЗ. Методът на регистрация е пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“.

още от Управление