нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

8 навика, присъщи на най-ценните служители

Снимка: Shutterstock

Как може да определите колко ценен е един служител за компанията? Дали това се определя от неговия опит или пък от работната му етика? Може би добрите познания и високата компетентност в конкретна област са достатъчни, за да си кажете: „Този човек ще бъде изключително ценен актив за нашата организация.“

Какво ще кажете за социалните умения? Еднакво важни ли са те когато става въпрос за човек, който кандидатства за работа като IT специалист и за такъв, който иска да поеме поста на мениджър продажби? Истината е, че те са изключително важни и в двата случая.

Докато търсените технически умения са добре дефинирани в описанието на всяка длъжностна характеристика, социалните умения често остават на заден план, въпреки че те имат не по-малко значима роля за успеха на компанията в дългосрочен план. Повечето компании са склонни да отдават по-голяма значимост на видимите фактори, определящи компетентността на един служител, мислейки че те са достатъчни, за да бъде той полезен. Действителността обаче е такава, че когато в компанията има сблъсък на силни характери и его, рязка и неочаквана промяна или някаква тежка криза, най-ценните служители са онези, които са добри комуникатори и имат добре развити социални умения.

Това са 8 навика, които трябва да търсите у кандидатите за работа, ако искате да изградите една ефективна и успешна фирмена култура. Наемете служители, които:

1. Могат да бъдат активни слушатели

Ефективната комуникация не е свързана само с добрите ораторски умения, но и със способността да слушате другите и да се поставяте на тяхно място. Най-добрите слушатели винаги повтарят това, което са чули, за да избягнат недоразумения и да са сигурни, че са разбрали добре казано(Това, което казвате е…“). Те също така задават допълнителни въпроси, за да получат по-добра представа за чувствата и възгледите на своя събеседник по темата.

2. Хора с висока емоционална интелигентност (EQ)

Докато доброто образование и високият коефициент на интелигентност(IQ) продължават да бъдат добри предвестници на професионалният успех, когато най-накрая получите желаната позиция и започнете да мислите за новите си приоритети, за бъдещото повишение, за работата в екип и за политическата обстановка в работата, IQ-то започва да губи своята значимост и на преден план излиза емоционалната интелигентност.

3. Проявяват търпеливост

Хората, които са по-търпеливи, имат способността да преценят кога една ситуация се влошава, да видят нещата в перспектива, да слушат без да съдят и да критикуват някой, с когото не са на едно мнение, и да избягват прибързаните оценки. Когато подхождате към въпроса трезво и рационално, вие достигате до едно по-адекватно и логично заключение. Именно това са хората, около които е добре да изградите вашата фирмена култура.

4. Избягват драмите

Служителите с добре развита емоционална интелигентност имат едно голям предимство - избягват драматизирането на нещата и се фокусират върху фактите и начина, по които те ги засягат лично. Тези хора могат да обезвредят емоционално заредена ситуация със спокойното си поведение, като представят решение на проблема и изслушат предложенията на всички засегнати страни. Като назначите на работа хора, които имат тази интуитивна способност да държат под контрол всеки конфликт, ще гарантирате, че всеки спор ще се превърне в една конструктивна и продуктивна дискусия, която да помогне за намирането на решение, което да удовлетвори всички засегнати страни.

още от Управление