нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

"Новото нормално" и печелившите маркетинг стратегии

Потребителското преживяване – 92%, пренасочване на голяма част от маркетинг инвестициите в дигитални медии – 90%, фокус върху дигиталната трансформация – 88% и електронната търговия – 84%. Това са основните приоритети, които висшия ешелон на маркетинг директорите в цял свят ще следва при изграждане на своите стратегии в следващите няколко години от „новото нормално“.  Данните са от най-новото проучване на dentsu – CMO survey 2020.

За трета поредна година компанията прави най-мащабното допитване сред висшия ешелон на маркетинг директорите в цял свят. Целта е изследването да обхване гледната точка на лидерите в индустрията и да анализира тяхната позиция по отношение на трендовете в момента и тези, който те очакват да движат индустрията в следващите няколко години.

Тази година dentsu CMO survey 2020 е направено сред 1361 маркетинг професионалисти на най-високи постове в 12 от най-големите световни икономики и е съсредоточено върху техните планове за възстановяване във времената на т.нар. „ново нормално“. Според участниците в проучването пандемията е имала смесено въздействие – и негативно, и позитивно върху брандовете им, като 59% са усетили влиянието минимално или до известна степен. За други 7% кризата представлява екзистенциална заплаха, а 9% посочват, че е помогнала на бизнеса им.

Основните изводи сочат, че предизвикателство номер едно, което всички отбелязват като ключово, е умението на брандовете да разберат трайните промени в поведението на потребителите си като резултат от пандемията. Другият важен фактор, който излиза на челно място е факта, че много компании използват стари методи за да се справят с напълно нов модел за възстановяване.

В този контекст, изследването успява да идентифицира CMO-пионерите, които са добре подготвени за бъдещето и прилагат няколко ключови стратегии, които осигуряват лесното им възстановяване и конкурентно предимство. Три от основните сред тях са:

  • Хипер-съпричастност: стратегии, които се съсредоточават върху по-задълбоченото разбиране на нуждите на потребителите и актуализиране на информацията за тях а в реално време (напр. с използване на first party data), с цел да създадат по-добро и полезно консуматорско преживяване.
  • Хипер-гъвкавост: стратегии, които в самата си същност изискват компанията да е способна да действа и реагира като старт-ъп и да използва познанията, които има за своите потребители, за бързо разработване на нови и подходящи продукти, услуги и комуникация.
  • Хипер-сътрудничество: стратегии, които стъпват върху интеграцията между всички висши звена в една компания  (т. нар. C-suite функции) и вътрешните отдели като финанси, операции и развитие на продукти, включително и включването в този мозъчен тръст на външни партньори и доставчици, способни да допринесат за развитието на конкретна стратегия.

Тези три подхода разграничават част от висшия ешелон на маркетинг директорите от останалите им конкуренти и им осигуряват потенциален план за бъдещ растеж, затвърждавайки ключовата роля на маркетинга в организацията на техните компании.

С други думи, най-успешните сред тях са разбрали как се е променило поведението на потребителите им, разработили са нови продукти, за да отговорят на тези нужди, и са ги комуникирали по най-оптимален начин в най-ефективните медия канали. И са успели да постигнат това, единствено благодарение на успешната си работа в партньорство с други части на своя бизнес.

По отношение на промените в маркетинг бюджета през следващите 12 месеца директорите са със смесени очаквания.

Още изводи и интересни анализи за печелившите стратегии в „новото нормално“ може да бъдат открити в пълния доклад от проучването​.

още от Маркетинг