Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Най-добрият начин да изградите доверие между вас и екипа

Снимка: Shutterstock

Ако има едно нещо, което да изведем като най-важно за ефективното лидерство, то това е доверието.

Доверието е горивото, което задвижва машината, която ние наричаме екип. От доверието между ръководителя и неговите служители зависи всеки един аспект от представянето на служителите – от продуктивността до креативността. Липсата на доверие от своя страна е пагубна за всеки екип, независимо от това колко знаещи и можещи са отделните му членове.

Може би именно това е причината лидерите да говорят непрекъснато за доверието – за неговото спечелване, измерване и запазване.

Всъщност, „спечелване“ не е точната дума. Доверието не се печели, а се гради постепенно, методично и целенасочено. Изграждането на време изисква време и усилия.

Това са 6 от най-важните опори, върху които се гради доверието между лидера и неговите служители:

1. Характерът е в основата на доверието. Без него, лидерите могат да разчитат единствено на външни белези като ранг и старшинство, които обаче не са достатъчни, за да гарантират техния успех, ако служителите им не вярват в техните качества и способности. Да имаш характер в случая означава да имаш високи стандарти и ясно изразени ценности, които да следваш и защитаваш всеки ден.

2. Комуникацията е от ключово значение за изграждането на работна среда на доверие и откритост. За да бъде ефективна, комуникацията трябва да идва както от ръководителя към служителите, така и обратното, и да спазва нормите за яснота, точност, прозрачност и навременност.

3. Компетентността сама по себе си няма да накара другите да ви имат доверие, но нейната липса определено е достатъчна, за да накара останалите да не ви се доверяват за нищо. Да бъдете компетентни не означава, че трябва да знаете как да правите всичко. Това означава, че разбирате: какво трябва да се направи, за да бъдат разрешени проблемите; какви силните и слабите страни на вашия екип и как те се вписват в намирането на решение; и не на последно място, как да изградите план, който да гарантира, че това ще бъде направено.

Продължава на страница 2.

още от Управление