нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Промяната е шок, страх...успех!

Снимка: Shutterstock

Промяната е неизбежен елемент от развитието на всеки успешен бизнес. Винаги има нещо, което расте, еволюира и сe променя, независимо дали става въпрос за хора, процеси, политики или продукти. Някои лидери обаче се справят много по-добре с управлението и прилагането на тези промени от други. Те разбират, че за да бъде успешно въведена, всяка промяна първо трябва да осъзната и приета от хората, които ще бъдат засегнати най-пряко от нея – служителите на компанията.

Това, което повече лидери обаче не осъзнават, е, че хората възприемат промяната на етапи и че в крайна сметка тя може да бъде успешна, само ако на всеки един от тези етапи бъде отделено нужното време и внимание. Това са четирите най-важни етапа от възприемането на промените в компанията и начинът, по който добрите лидери ги управляват:

Шок

Когато в организацията бъде въведена някаква промяна, първоначалната реакция на повечето хора е шок, придружен от отказ тя да бъде приета и опити за завръщане към статуквото. Този първи етап трябва да получи специално внимание и да бъде белязан от постоянна комуникация с вашите служители. Отделете нужното време, за да отговорите на всички техни въпроси и се уверете, че те знаят откъде да получат допълнителна информация, ако имат нужда от такава. Колкото по-малко са неяснотите и недоразуменията в този първи период, толкова по-лесен ще бъде прехода към следващите.

Страх

След осъзнаят, че промяната е факт и че няма връщане назад, много хора реагират с негативност и страх. Първата им инстинктивна мисъл е: „Какво ще се случи с мен?“. Това е една напълно нормална реакция, която обаче може да възпрепятства приемането на промяната и продължаването напред. Някои хора ще бъдат обзети от притеснения без причина, докато други ще идентифицират реални заплахи за своята позиция в компанията. Управлявайте страха, като позволите на служителите да изразят своите чувства и опасения и като им дадете възможност да освободят гнева си. Хората приемат по-различен начин на подобни промени, като понякога реакцията им може да бъде силно емоционална. В този етап е важно да слушате и наблюдавате внимателно поведението на служителите си, за да можете да отговорите адекватно на нуждите и тревогите на членовете на вашия екип.

Приемане

След като страховете и притесненията биват изразени и разбрани, хората започват да се успокояват и да приемат ситуацията. Това повратната точка в процеса – отричането на промяната вече е спряло, но хората продължат да изпитват нейните граници и да се питат какво точно означава всичко това за тях. Задачата ви в този етап е да се уверите, че служителите ви са добре обучени и че имат възможност да се възползват отрано от промяната. Може да очаквате лек спад на продуктивността по време на този етап, докато хората се адаптират към новата среда.

Трансформация

Успяхте! Хората са изразили своите притеснения, приели са реалността, тествали са границите на възможното и вече са готови за трансформация. Това е етапът, в който служителите спират да мислят за това, което са изгубили, и фокусират цялото си внимание върху това как да оптимизират работата си и да извлекат ползи от новите възможности, които са се открили пред тях. Това е периодът, в който положителните ефекти от промяната стават очевидни за всички.

Ако можете да разпознаете и адресирате четирите етапа на промяна, вашите инициативи ще имат голям успех.

.........................

Лоли Даскал, президент и изпълнителен директор на консултантската фирма Lead From Within, в своя блог.

още по темата
още от Управление